İç ve orta kulakta ortaya çıkan işitme kaybı sorunu, mikst tip işitme kaybı olarak adlandırılır.

Mikst tip işitme kaybı durumu gözlenen hastalar, kelimeleri anlamlandırma ve duyma konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirler.

İşitme duyusu, insan yaşamı için en fazla öneme sahip olan duyulardan biridir. Bu sebeple karışık tip işitme kaybı gibi işitme sorunlarından şikayetçi olan kişiler sosyal, psikolojik ve bilişsel yönlerden olumsuz deneyimler yaşayabilirler.

Gündelik ve iş hayatının sekteye uğramadan, rahat bir şekilde devam edebilmesi için, söz konusu işitme kaybına sahip olan hastaların uzman Kulak Burun Boğaz doktorlarına görünmeleri tavsiye edilir. 

Uzman doktorlar, karışık tip işitme kaybı odyogram verilerini inceleyerek ilgili rahatsızlığı tespit ederler.

Her işitme rahatsızlığında olduğu gibi, mikst tipi işitme rahatsızlığında da hızlı müdahale, ilgili problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için kritik önem taşır. Buradan hareketle işitme kaybı yaşadığını düşünen kişilerin acilen uzman hekimlere başvurmaları gerektiği söylenebilir.

Karışık işitme kaybı, tedavi edilmediği takdirde ciddi ve kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Bu yazı, mikst nedir, mikst tip işitme kaybı nedir ve mikst tip işitme kaybı neden olur gibi sorulara detaylı yanıtlar verecektir. 

Mikst Tip İşitme Kaybı Nedir?

Mikst tip işitme kaybı, kulakta iletim tipi işitme kaybı ve sensörinal işitme kaybının aynı anda görülmesi durumu olarak özetlenebilir.

İletim tipi işitme kaybı, dış kulakta ya da orta kulakta hasar ya da tıkanıklık sebebiyle ortaya çıkan bir işitme kaybı durumudur. Orta ya da dış kulağın zarar görmesi, ortamdaki seslerden yayılan titreşimlerin iç kulağa olması gibi aktarılamamasına sebep olur. Sesler iç kulaktaki zara tam olarak iletilemediğinden dolayı, söz konusu işitme kaybı iletim tipi işitme kaybı olarak adlandırılır.

Sensörinal işitme kaybı ise iç kulağın hasar görmesi ve dış ortamdan alınan sesleri tam olarak işleyememesi sonucu ortaya çıkar. 

Mikst tip ve sensörinal tip işitme kaybı, her yaştan bireyde gözlemlenebilir.

Aynı zamanda her yaştan bireyde görülebilen ilgili işitme kaybı, dış sebepler sonucunda ortaya çıkabileceği gibi genetik aktarım yoluyla da kişilerde gözlemlenebilmektedir. Bu türden işitme kaybı sorununa sahip olan kişiler sesleri az kaliteli ve daha az sesli bir şekilde duyarlar.

Mikst tip işitme kaybı rahatsızlığından şikayetçi olan hastalarda, iletim tipi işitme kaybı ve sensörinal işitme kaybı hastalıklarında ortaya çıkan bu olumsuz durumların hemen hepsi görülebilir.

Mikst Tip İşitme Kaybı Nedenleri

Mikst tip işitme kaybı nedenleri arasında birçok farklı sebep sayılabilir.

İlgili rahatsızlık, genellikle dış, iç ya da orta kulakta ortaya çıkan hasarlardan kaynaklanır.

Buradan hareketle mikst tip işitme kaybı rahatsızlığının birçok farklı sebep doğrultusunda geliştiği söylenebilir. Karışık tip işitme kaybı probleminin ortaya çıkmasına sebep olan dış kulak rahatsızlıkları, genellikle dış kulak bölgesinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkar.

Zarar gören ve böylece işitme duyusunda birtakım sorunların ortaya çıkmasına sebep olan dış kulak sorunları sonucunda kişiler, sesleri daha az duymaya başlarlar.

Karışık tip işitme kaybının ortaya çıkmasına neden olan bir diğer unsur olan orta kulak rahatsızlıkları, seslerin tam olarak anlaşılamamasına ve az duyulmasına neden olur.

Son olarak yüksek ses ve kabakulak gibi iç kulak rahatsızlıkları da bireylerde karışık tip işitme kaybı sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur. İşitme kayıpları, kulak uğultuları ve kulak çınlamaları gibi problemler, ilk bakışta yalnızca işitme duyusu ile ilgiliymiş gibi görünseler de ilgili rahatsızlıklar sonucu kişilerde nörolojik bozukluklar ortaya çıkabilir.

Buradan hareketle işitme kaybı rahatsızlıklarına gereken ciddiyetin verilmesi ve kişilerin bir an önce uzman doktorlara görünmesi gerektiği söylenebilir. 

Hangi Hastalıklar Mikst Tip İşitme Kaybına Sebep Olur?

Mikst tip işitme kaybı, dış kulak, orta kulak ve iç kulaktaki rahatsızlıklardan kaynaklı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda karışık tip işitme kaybı sorununa yol açan dış kulak problemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Dış kulakta ortaya çıkan iltihaplar
 • Tümörler
 • Dış kulağın doğuştan kapalı olması
 • Kulak kepçesinin olmaması ya da şeklinin bozuk olması
 • Kulak kiri

Mikst tipi işitme kaybına neden olan orta kulak sorunları ise şu şekilde sıralanır: 

 • Kulak zarı delinmeleri
 • Orta kulakta görülen tümörler
 • Genetik aktarım

Son olarak mikst tipi işitme kaybına neden olan iç kulak rahatsızlıkları ise şu şekilde sıralanır:

Mikst Tipi işitme kaybına neden olan iç kulak rahatsızlıkları

 • Kızamık ve kabakulak gibi enfeksiyonlar
 • Yüksek ses
 • Kulağın iç kısmına kaçan zararlı maddeler
 • Genetik aktarım
 • Meniere hastalığı

Mikst Tip İşitme Kaybı Belirtileri

Karışık tip işitme kaybı belirtileri, kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. İlgili belirtilerin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı, yaş, sağlık durumu ve hastalık öyküsü gibi unsurlar doğrultusunda farklılaşır. Buradan hareketle, karışık tip işitme kaybı rahatsızlığından şikayetçi olan hastalarda görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Dış ortamdaki seslerin bir kısmını duymak, bir kısmını duyamamak
 • Tek ya da her iki kulakta ortaya çıkan rahatsız edici bir ağrı
 • Seslerin boğuk bir şekilde anlaşılması
 • Dış ortamdaki seslerin az duyulması fakat kişinin kendi sesini yüksek olarak algılaması
 • Karşılıklı konuşmaları takip etmede zorluk çekme
 • Tiz sesleri işitme konusunda zorlanma
 • Telefon konuşması yaparken karşı tarafı anlayamama

Mikst Tip İşitme Kaybı Tedavisi

Mikst tip işitme kaybı tedavisi kişilerin sağlık durumları doğrultusunda gerçekleştirilir. İlgili tedavi yöntemlerinin belirlenebilmesi için, kişilerin işitme kaybı sorunlarını fark ettikleri anda hastanelere başvurmaları önerilir.

Bu durumda hastalar, ilk olarak uzman Kulak Burun Boğaz doktorları tarafından muayene edilirler.

Doktorların gerekli gördüğü durumlarda hastalara odyometri ya da işitme testi uygulanabilir. İşitme testi, kişilerin kulaklarındaki işitme kayıplarının derecelerinin belirlenmesi için uygulanır. Test sırasında hastaların kulaklarına ses yalıtımı sağlayan bir kulaklık takılır ve bu kulaklık aracılığıyla kişilere farklı frekanslarda sesler dinletilir.

Bu sırada hastaların tepkileri doktorlar tarafından değerlendirilir.

İşitme testinin yapılması sonucunda mikst tipi işitme kaybı rahatsızlığına sahip olduğu tespit edilen kişiler, yine uzman doktorların uygun görmesi durumunda kendileri için uygun olan işitme cihazlarını kullanabilirler. 

İşitme cihazı kullanımı aracılığıyla bireylerin kulaklarında görülen uğultu, çınlama ve ağrı gibi olumsuz durumlar ortadan kaldırılabilir. İşitme cihazları, uygun işitme kayıpları doğrultusunda kullanıldıkları takdirde kulak ağrılarını ve ses azalmalarını da giderebilirler.

İlgili cihazları satın alacak olan kişiler, uzman doktorlara başvurmalarının ardından sektöründe lider olan ve kaliteli işitme cihazlarına sahip olan işitme merkezlerine gelmelidirler.

Duymer işitme merkezleri, ilk olarak kişilerin işitme kayıplarından kaynaklanan şikayetlerini detaylı bir şekilde inceler ve bireylere bu doğrultuda önerilerde bulunur. Duymer işitme merkezlerine başvuran hastaların kulak kalıpları çıkarılır. Bu işlem son teknoloji 3d yazıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kaynakça

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP