Duymer İşitme Cihazları, web sitesi, dergi ve katalogları için hazırladığı metin ve içerikleri Duymer Yayın Prensipleri kriterlerine uygun olarak hazırlar. Duymer Yayın Prensipleri içerisinde Yayın Etiği, Yazar Kriterleri, Metinlerin Özgünlüğü ve İçeriklerin Doğruluğu adlı başlıklar yer alır. Her bir başlık, Duymer İşitme Cihazları bünyesinde kullanıcılar ile paylaşılan metin ve içeriklerin kaliteli, doğru ve özgün olmasını sağlamak amacıyla yayıncılık prensipleri içerisine dahil edilir. Bu doğrultuda Duymer İşitme Cihazları, kullanıcıları ile paylaştığı tüm metinlerin doğru, özgün, yaratıcı ve bilgilendirici olmasını amaçlar. Böylece Duymer İşitme Cihazları tarafından yayınlanan tüm içeriklerin güvenilir olması sağlanır. 

Yayın Etiği

Duymer İşitme Cihazları yayın etiği, web sitesi, dergi ve kataloglarda yayınlanacak olan metinlerin temel yeterliliklerini ölçmek için oluşturulmuş bir kriterler dizisine göndermede bulunur. Bu doğrultuda söz konusu yayın organlarında paylaşılan içeriklerin Duymer tarafından oluşturulmuş yayın etiği kurallarına göre 3 temel kriteri karşılamaları beklenir. Bu 3 kriter doğruluk, özgünlük ve yaratıcılık olarak sıralanır. Duymer bünyesinde yayınlanan içerikler bu sayede herhangi bir intihal barındırmamış ve kullanıcılara yanlış bilgiler vermemiş olur. Yayın etiği, söz konusu ortamlarda yayınlanacak olan tüm metin ve içeriklerin kişilere kaliteli ve doğru bilgiler verebilmesini sağlar.

Yazar Kriterleri

Duymer İşitme Cihazları adına yayınlanan içerikler, alanında uzman odyologlar tarafından hazırlanır. Odyologlar, işitme sağlığı, kulak yapısı ve işitme cihazları gibi konularda uzmanlaşmış kişilerdir. Böylece söz konusu yayın organlarında paylaşılan içeriklerin, alanında uzman kişiler tarafından oluşturulması sağlanmış olur. Uzman odyologların metinleri hazırlamasının ardından ilgili metinler, söz konusu alanda daha fazla yetkinliğe sahip olan odyologlara iletilirler. İçeriklerin uzmanlar tarafından onaylanmasının ardından içerikler, teknik kontrollerin sağlanabilmesi için editörlere teslim edilir. İçeriklerdeki yazım, noktalama ve format gibi unsurların editörler tarafından kontrol edilip onaylanmasının ardından içerikler, son aşamanın tamamlanabilmesi için yayın ekibine gönderilir. Son aşama olan bu noktada yayın ekibi, içerikleri yayın organlarına uygun formata dönüştürür ve yayınlama işlemini gerçekleştirirler. Duymer İşitme Cihazları’na bağlı ortamlarda yayınlanan içerikler, periyodik olarak kontrol edilir ve herhangi bir güncelleme gerektirdikleri anlarda bahsi geçen sürece tekrar dahil edilirler.

Metinlerin Özgünlüğü

Duymer İşitme Cihazları, kendi bünyesi içerisinde yer alan tüm metin ve içeriklerin tamamen özgün olmasını gözetir. Bu sebeple içerikler, alanında uzman odyologlar tarafından yazılır ve profesyonel editör ekibi tarafından kontrol edilir. Böylece kullanıcılar, Duymer İşitme Cihazları bünyesinde yayınlanan içerikleri güvenle okuyabilir ve söz konusu yayın organlarında paylaşılan içeriklerden gönül rahatlığıyla yararlanabilirler.

İçeriklerin Doğruluğu

Duymer İşitme Cihazları, bünyesinde yayınlanan içeriklerin tamamen doğru bilgilerden içerdiğinden emin olduktan sonra içeriklerini yayın organlarında paylaşır. Bunu sağlayabilmek adına içerikler, öncelikle odyologlar tarafından hazırlanır ve bu aşamanın ardından uzman odyologlar tarafından kontrol edilir. Böylece farklı ortamlarda yayınlanan tüm içeriklerin kullanıcılara doğru bilgiler verdiğinden emin olunur.

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP