ReSound ve Interton İşitme Cihazları Türkiye Tek Distribütörü

İşitme Kaybı Dereceleri

  • -10 dB – 15 dB ; Normal İşitme,

 

  • 16 dB – 25 dB ; Çok Hafif İşitme Kaybı,

 

  • 26 dB – 40 dB ; Hafif İşitme Kaybı,

 

  • 41 dB – 55 dB ; Orta Dereceli İşitme Kaybı,

 

  • 56 dB – 70 dB ; Orta İleri Derece İşitme Kaybı,

 

  • 71 dB – 90 dB ; İleri Derece İşitme Kaybı,

 

  • +90 dB ; Çok İleri Derece İşitme Kaybı
işitme kaybı derecesiorta işitme kaybıileri işitme kaybıhafif işitme kaybı