İşitme testi yaptıran bir kişi

Kendisinde veya çocuğunda işitme kaybı olduğundan şüphelenen kişiler, uzmanlar tarafından odyometri adı verilen işitme testlerine tabi tutulurlar.

Odyometri sayesinde, işitme kaybının türü ve seviyesi hakkında bilgi sahibi olunur ve uygun tedavi yöntemleri belirlenebilir. Hastanelerde ve işitme merkezlerinde gerçekleştirilen bu test, birkaç dakika sürer ve kolayca sonuç alınır.

Bu yazıda, odyometri nedir sorusuna yanıt verilmiştir. Ayrıca, işitme testi nasıl yapılır diye merak eden okurlar için  bu konuda detaylı bilgiler verilmiş ve bebeklerde işitme kaybı kontrolünün nasıl yapıldığı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

İşitme Testi Nedir?

Odyometri, bir kişinin sese duyarlılığını ölçerek işitme yeteneğini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

Bu test, işitme kaybının derecesini ve işitme kaybının iletim tipi mi yoksa sensörinöral tipte mi olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

İletim tipi işitme kaybı, dış kulak ya da orta kulakta meydana gelen çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkabilen işitme kayıplarının genel adıdır.

Sensörinöral işitme kaybı ise, iç kulak gerçekleşebilecek çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkar. 

Odyometri, işitme kaybı ile mücadele etmek için oldukça önemli bir araçtır. Bu test sayesinde, işitme kaybını belirleme süreci oldukça kolay ve hızlı bir hale gelmiştir.

İşitme Testi Nasıl Yapılır?

Odyometri testi, çeşitli frekans ve yoğunluklarda farklı sesler üreten bir cihaza bağlı kulaklıklar ile ses geçirmez bir kabinde gerçekleştirilir.

Test sırasında kişiden, duyduğu seslere bir butona basarak yanıt vermesi istenir. Verilen yanıtlar uzman tarafından kayıt altına alınır.

Odyometri testinde kullanılan sesler farklı frekans ve seviyelerdedir ve testi gerçekleştiren uzman, her iki kulağı da ayrı ayrı test eder.

Frekans, Hertz (Hz) cinsinden; ses seviyesi ise desibel (dB) cinsinden ölçülür. Sesler, düşük bir frekansla başlayan ve kişi sesi duyana kadar kademeli olarak artan bir sırayla sunulur. 

Odyogram Nedir?

Odyogram, odyometri testi sonucunda ortaya çıkan bir grafiktir. Bu grafik, testi gerçekleştiren uzman tarafından, kişinin verdiği cevaplara uygun olarak çeşitli semboller ve işaretlerle hazırlanır.

Odyogram iki eksenden oluşur. Dikey eksende, farklı seviyedeki sesleri belirten sayılar bulunur. Yatay eksende ise farklı frekanstaki sesleri temsil eden sayılar bulunur.

Grafik üzerine çizilen iki çizgi ve bu çizgilerin üzerindeki işaretler, kişinin hava yolu ile ve kemik yolu ile sesleri duyma seviyesini temsil eder. İşitme testi tamamlandığında, testin yapılmasını isteyen uzman, odyogram üzerinden sonuç okuma işlemini gerçekleştirir.

İşitme Testleri

  • Saf Ses Odyometri
  • Konuşma Odyometrisi
  • Timpanometri
  • Akustik Refleks Testi
  • ABR (BERA) Testi
  • Yenidoğan İşitme Testleri

Saf Ses Odyometrisi

Saf ses odyometri testi, işitmenin değerlendirilmesinde en çok uygulanan test yöntemidir. Bu test ile her iki kulakta da minimum duyulabilen işitme düzeyi ölçülmektedir.

Sessiz bir kabinde farklı frekanslarda sesler gönderilerek hava ve kemik yolu ölçüm ile kişinin en az duyduğu seviye tespit edilir. Hava yolu ölçümde kulağa kulaklık takılarak işitme kaybının derecesi, kemik yolu ölçümde ise mastoid kemiğe kemik vibratör yerleştirilerek işitme kaybının tipi belirlenmektedir.

Konuşma Odyometrisi

İşitme kaybıyla beraber gelişen sesleri duysa bile konuşulanları anlayamama, en büyük işitme problemlerinden birisidir.

Bu nedenle saf ses odyometri testi yapıldıktan sonra hastanın konuşmaları anlayabildiği minimum seviye ve konuşmaları ayırt edebildiği skorlara bakılmaktadır. Konuşma testi sırasında okunan çok heceli ve tek heceli kelimeleri hastanın tekrarlaması istenir.

Konuşma testleri aynı zamanda işitme cihazından alınabilecek verim hakkında da bilgi vermektedir. 

Timpanometri

Timpanometri testi, kulağa yerleştirilen prob yardımıyla kulağa basınç verilerek yapılan ve kısa süren bir testtir. Orta kulak yapılarının fonksiyonları, kulak zarı hareketliliği ve kulak akıntısı hakkında bilgi verir. 

Akustik Refleks

Akustik refleks testi, prob yardımıyla ses gönderilerek orta kulakta bulunan stapes kasının verdiği yanıta göre beyin sapına kadar olan işitsel yolların değerlendirilmesinde kullanılan test yöntemidir.

Yapılan diğer testlerdeki bulgular ile birlikte işitme kaybına sebep olan yerin belirlenmesine yardımcı olur.

ABR Testi

BERA veya ABR testi, iç kulaktan beyin sapına kadar olan işitsel yollar hakkında bilgi veren objektif bir test yöntemidir. Uyku sırasında veya hareketsiz bir şekilde, sessiz bir ortamda yapılan ABR testi, belirli yerlere elektrod yapıştırılıp, elektriksel dalgalar gönderilerek yapılmaktadır.

Özellikle bebeklerde, diğer testlerden doğru sonuç alınamayan hastalarda ve bazı hastalıkların ayırıcı tanısında önemli bir yer tutmaktadır.

Saf ses odyometrisi ve konuşma testleri hasta katılımı gerektirdiği için, ABR testi bebek hastalar uyurken uygulanır.

Yenidoğan İşitme Testi - Bebeklerde İşitme Testi

Bebekler odyometri testine yanıt veremeyeceği için, bebeklerde işitme testi nasıl yapılır sorusu birçok yeni ebeveyn tarafından sorulur.

Yenidoğan işitme testi, tarama ABR veya tarama emisyon testleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bebek uykudayken kulağa prob yerleştirilip, ses gönderilerek yapılan yenidoğan işitme tarama testleri; kısa süren, hasta katılımı gerektirmeyen, basit bir işitme ölçüm metodudur.

Bebeklerde işitme testi en erken ne zaman yapılır sorusu da anne ve babalar tarafından sıkça sorulmaktadır. Doğumdan sonra 6 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir.

Yetişkinlere uygulanan odyometrik testler, testin uygulandığı kişinin de katılımını gerektirdiği için, bebekler üzerinde kullanılmaları mümkün değildir.

Fakat, bebeklerde doğuştan gelebilecek veya doğum sonrası oluşabilecek işitme sorunlarının erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Eğer işitme kaybının tedavisi mümkünse, muayenelere bir an önce başlanması, tedavi dışı yöntemler kullanılacaksa da mümkün olan en kısa sürede bebeğin işitme seviyesinin artırılması gerekir.

Detaylı bilgi için: İşitme Kaybı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bu sebeple, bebeklerde işitme testi, çok daha basit ve kolay bir yöntem kullanılarak yapılır. 

Bebek uyurken kulağına yerleştirilecek bir araç ile iç kulağa ses dalgaları gönderilir ve iç kulakta bulunan işitme sinirlerinin bu seslere verdiği tepki ölçülür.

Bu yöntem, kapsamlı bir odyometri testi gibi, işitme kaybının türü ve seviyesi hakkında detaylı bilgiler vermese de, işitme kaybı olup olmadığını anlamak için oldukça faydalıdır. 

İşitme Testi Ne Zaman Yapılır? Nerede Yapılır?

İşitme testi nerede yapılır ve işitme testi ne zaman yapılır gibi sorular pek çok insan tarafından sorulmaktadır.

İşitme testleri, Kulak Burun Boğaz polikliniklerinin bulunduğu hastanelerde ve işitme merkezlerinde uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bir uzman tarafından işitme testi yaptırması istenen kişiler, ilgili kurumlardan işitme testi ücreti hakkında bilgi alabilir.

Ayrıca, işitme kaybı yaşadığından şüphelenen kişilerin evde işitme testi yapması da mümkündür. Bu testler nasıl yapılır diye merak eden kişiler, evde işitme testini online olarak gerçekleştirebilir.

Bu testler, işitme kaybı hakkında kesin bir bilgi vermese de, ilk aşamada kişilere yardımcı olabilir. Hemen işitme testi yapmak için, “online işitme testi yap” cümlesine tıklayabilirsiniz.

Bu testler, çok yüksek bir seviyeden başlayan sesin gittikçe azalması ve kullanıcıların sesi duymadıkları noktada odyologlara bilgi vermeleri şeklinde gerçekleşir.

Testin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, kullanılan bilgisayarın hoparlörleri veya kulaklıklarla ilişkili olduğu için, bu testlerin sonuçları kesin olarak doğru kabul edilmemelidir. Odyometri testi doktorlar tarafında yorumlamalı ve bu konuda en iyi ve en doğru kararı uzman odyolog ve odyometristler verecektir.

İşitme kaybı, erken teşhis edilmemesi ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmaması halinde kalıcı hale gelebilir.

Ayrıca, işitme kaybı ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu sebeple, işitme kaybı yaşayan kişilerin bu durumu hafife almamaları, gerekli muayene ve testlerin uygulanması amacıyla sağlık kurumlarına başvurmaları gerekir.

Özet

Odyometri, işitme kaybı yaşadığından şüphelenilen kişilerin işitme seviyelerini ölçmek için kullanılan bir testtir.

Bu test, bir uzman tarafından gerçekleştirilir ve işitme testi sonuçları odyogram adı verilen bir grafik ile ortaya çıkar. Yenidoğan ve bebeklerde bu tür işitme testlerinin yapılması mümkün olmadığı için, çok daha basit bir yöntem ile duyma yetileri kontrol edilir.

İşitme kaybı yaşadığından şüphe duyan kişiler, KBB polikliniklerine ve işitme merkezlerine başvurabilir. İşitme kaybı, genellikle tıbbi tedavi yöntemleri ya da işitme cihazı gibi yardımcı yöntemlerle ortadan kaldırılabilen bir sorundur.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP