Tek kulak işitme kaybı yaşayan biri kişi

Tek kulak işitme kaybı ya da tek taraflı işitme kaybı olarak bilinen hastalık, kişilerin bir tek bir kulaklarında ortaya çıkan işitme sorunudur.

Söz konusu kulaktaki işitme kaybı, kişilerde kısmi ya da tam işitme kayıplarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kısmi tek kulak işitme kaybı yaşayanların bir kulaklarıda, belirli bir oranda işitme kaybı olur.

Fakat tek kulak işitme kaybı tam olan kişiler, bahsi geçen kulaklarındaki işitme duyusunu tamamen kaybederler. Bu kişilerin işitme sorunu yaşadıklarını fark ettikleri an uzman Kulak Burun Boğaz doktorlarına görünmeleri gerekir. 

Bu doğrultuda hastalara tek taraflı işitme kaybı tedavisi uygulanabilir.

Bazı durumlarda kulaktaki işitme kaybı ciddi sorunlara yol açmayacak ya da önemli sebeplerden kaynaklanmayacak şekilde ortaya çıkabilir. Kulak tıkanıklığı ya da yabancı maddeler, böylesi bir durumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Fakat tek kulaklarında işitme sorunu yaşayan kişiler, şikayetlerinin sebebini öğrenmek amacıyla uzmanlara başvurmalıdırlar.

Tek Kulakta İşitme Kaybı Belirtileri

Tek kulakta işitme kaybı belirtileri kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin yaşı, hastalık öyküsü ve diğer sağlık durumları gibi etkenlerin söz konusu işitme kaybında etkili olmasından kaynaklanır.

Bu doğrultuda tek taraflı sağırlık ya da tek kulak işitme kaybı belirtileri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Sesin kaynağını bulmakta zorlanma
 • Konuşmaları ayırt edememe
 • İletişime geçme konusunda sıkıntı çekme
 • İlgili kulakta uğultu, çınlama gibi farklı sesler ortaya çıkması
 • Söz konusu kulağın az duyması
 • Kulakta tam sağırlık 

Tek taraflı işitme kaybı, birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenler arasında ani sağırlık, kulağa fiziksel darbe alma, işitme sinir yapısında baskı ve çeşitli enfeksiyon hastalıkları olarak sıralanabilir.

Söz konusu rahatsızlığa sahip olan kişiler, belirli desibel değerine sahip olan sesleri duymakta zorlanabilirler. Desibel değeri ve işitme kaybı dereceleri arasındaki ilişkiyi gösteren işitme kaybı derece tablosu aşağıdaki gibidir:

İşitme kaybı derece tablosu

Tek Kulak İşitme Kaybı Tedavisi 

Tek kulak işitme kaybı ameliyatı, bazı durumlarda tek taraflı işitme kaybı sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir.

Fakat bu durumun gerçekleşebilmesi için hastaların zamanında muayene olmuş olmaları gerekir. Muayene olmayı geciktiren hastaların kalıcı işitme sorunları ile karşılaşma ihtimali artar. Yapılan muayeneler sonucu hastaların işitme sorununun tedavi için uygun olduğuna karar verilirse, kişilerin sorunları ameliyat ya da farklı tedavi yöntemleri ile giderilebilir.

Tek taraflı işitme kaybı yaşayan kişiler, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

İletişimin temelini oluşturan işitme duyusunda ortaya çıkan sorunlar, kişilerin bu tür olumsuz durumlar yaşamalarına sebep olabilir. 

Bu sebeple hastaların bir an önce uzman odyologlara başvurmaları ve doktorlarının yönlendirmelerine harfiyen uymaları zorunludur. İşitme kaybı sorunları, bazı durumlarda kulak işitme cihazı kullanımı ile giderilebilir. İşitme cihazları, hastaların işitme sorunlarını gidererek kişilerin sosyal ve psikolojik yönden rahat etmelerini sağlar.

Tek kulak işitme kaybı tedavisi gören biri ve doktor

Tek Kulak İşitme Kaybı Engel Oranı Nedir?

Tek kulak işitme kaybı yaşayan bireyler, işitme kaybının seviyesi ve yaşları doğrultusunda engelli raporu alabilirler.

Kişilerin işitme kayıplarının hesaplanabilmesi için 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz frekanslarındaki değerler esas olarak alınır. Tek taraflı işitme kaybı engel oranı, belirlenen oranın üzerinde ise hastalar engelli raporu alabilirler.

Söz konusu hastalara raporun verilebilmesi için, bireylerin uzman doktorların muayenelerinden geçmeleri gerekir. Doktorlar bu durumda kişilere işitme testi uygularlar. Değerleri normal çıkan kişiler rapor alamazken odyolojik incelemeler sonucunda belirlenmiş orana tekabül eden işitme kayıpları yaşayan hastalar, engelli raporu alabilirler. 

Bu doğrultuda hastanın tek taraflı işitme kaybı özür oranı şu şekilde sıralanır:

 • İşitme engeli %0 ile %1.7 olan hastalar, engelli raporu alamazlar.
 • İşitme engeli %1.8 ile %10 arasında değişen hastalar, aradaki değerler de hesaba katılacak şekilde %2’den %8 oranına kadar özür oranına sahiptirler ve engelli raporu alamazlar.
 • İşitme engeli %10 ile %41 arasında olan hastalar da, aynı şekilde aradaki değerler de hesaba katılarak %8 ile %30 arasında değişen bir özür oranına sahiptirler. Bu hastalar engelli raporu alamazlar.
 • İşitme engelleri %41 ile %75 arasında olan hastaların özür oranları %30 ile %42 arasında değişir. Özür oranı %40 ve üzerinde olan hastalar engelli raporu alabilirler.
 • Son olarak işitme engelleri %75 ile %100 aralığındaki hastaların özür oranları %42 ile %52 değer oranları aralığındadır. Bu aralıkta özür oranına sahip olan kişiler de engelli raporu alabilirler.

Buradan hareketle, tek kulaklarındaki işitme kaybı %100 olan, ya da farklı bir şekilde söylenecek olursa ilgili kulakları hiçbir şekilde duymayan kişilerin özür oranı %52 olarak kabul edilir.

Engelli raporunun alınabilmesi için özür oranının %40’ın üzerinde olması gerektiği göz önünde bulundurulursa, tek kulaklarında %67.2 ve üzeri bir oranda işitme kaybına sahip olan hastaların engelli raporu alabilecekleri söylenebilir.

Kaynakça

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP