Meniere hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Denge bozuklukları ve işitme kaybına sebep olabilen Meniere hastalığı, kontrol altında tutulmadığı takdirde yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürebilir. Bilim insanları son yıllarda bu hastalığın etkilerini azaltmak için birçok tedavi yöntemi geliştirmiştir. Ancak, hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi henüz bulunamamıştır.

Her yaştan insanı etkileyebilen bu kulak hastalığının neden ortaya çıktığı konusunda da kesin bir bilgi yoktur. Meniere hastalığı yorumları genellikle olumsuzdur.

Bunun sebebi, ilgili hastalığın vücutta olumsuz etkiler ortaya çıkarmasından kaynaklanır.

Bu sebeple Meniere hastalığının detaylı bir şekilde incelenmesi gereklidir. Bu yazıda, Meniere ne demek, Meniere hastalığı nedir ve Meniere hastalığına ne iyi gelir şeklindeki sorulara ve Meniere hastalığı ile ilgili diğer detaylara değinilmiş ve hastalığın ortaya çıkış süreci ve tedavi imkanları açıklanmıştır. Meniere, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Bu sebeple, Meniere semptomları taşıdığından şüphe duyan kişilerinin, en yakın zamanda bir uzmana başvurmaları gerekir.

Meniere Hastalığı Nedir? Neden Olur?

Meniere hastalığı, işitme ve dengeden sorumlu olan iç kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve kişilerde işitme kaybı, vertigo ve baş dönmesi gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişiler, genellikle işitme ve baş dönmesi sorunlarıyla bir uzmana müracaat ederler. Meniere, nadiren her iki kulağı da etkilese de, hastalığın genellikle tek bir kulağı etkilediği bilinir. Meniere nedir diye sorulduğunda, birçok insanın ilk aklına gelen “Vertigo” olur. Fakat söz konusu bu iki hastalık, birbirinden farklıdır.  

ABD’de 600.000’den fazla kişiye Meniere hastalığı tanısı konmuştur ve her yıl 50.000 civarında yeni vaka görülmektedir. Meniere hastalığı kişilerde genç yetişkinlik döneminden itibaren görülebilir. En çok 40-50 yaşlarındaki insanları etkilediği ve kadınların erkeklere oranla bu hastalığa daha sık yakalandığı bilinmektedir.

Meniere hastalığı tedavisi ve hastanın yaşam tarzında yapacağı değişiklikler, ilgili hastalığın ortadan kaldırılabilmesini mümkün kılacaktır. Hastalık için tanı konulmasının üzerinden birkaç yıl geçmesinin ardından kişiler, remisyon adı verilen, belirtilerin tamamen yok olduğu döneme girebilirler. Uzmanlar tarafından 100.000 kişi ile yapılan ve yaş gruplarına göre Meniere hastalığına sahip olma sayısını ifade eden tablo şu şekildedir:

YaşYaygınlık (100Bin Kişi)
11-203
21-307
31-4023
41-5056
51-6084
61-70100
71-80111
81-90118
>90110

Meniere Hastalığı Nasıl Oluşur?

Meniere sendromu, iç kulakta bulunan endolenf sıvısının anormal derecede artışı sonucu ortaya çıkar. Endolenf sıvısı iç kulaktaki tüp yapılarda bulunan, salgılanan ve emilen bir sıvıdır. Bu sıvının, iç kulakta neden biriktiği tam olarak bilinmese de, uzmanlar birkaç ayrı sebep üzerinde durmaktadır. Bu sebepler şu şekilde sıralanır:

  • Otoimmün hastalıklar
  • İç kulaktaki tıkanıklıklara bağlı olarak ortaya çıkan drenaj sorunları
  • Viral enfeksiyonlar
  • Genetik yatkınlık
  • Kafa yaralanmaları
  • Kronik alerjiler

Çoğu zaman, Meniere hastalığı neden olur diye sorulduğunda kesin bir cevap verilemediği için, yukarıda sıralanan sebeplerin bu hastalığa sebep olabileceği belirtilmektedir.

Meniere Hastalığı Belirtileri

Meniere hastalığı belirtileri, hastalığın ne kadar ilerlediğine bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Hastalığa sahip olan kişilerde fiziksel belirtilerin yanı sıra, psikolojik belirtiler de ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda Meniere belirtileri aşağıdaki başlıklarda sıralanmıştır.

Meniere hastalığı belirtileri

İşitme Kaybı

Hastalığın erken dönemlerinde kısa süreli işitme kayıpları gözlenebilir. Hastalık tedavi edilmezse işitme kayıplarının derecesi artacaktır. Hastalığın ileri evrelerinde, Meniere hastalığından etkilenen kulaklarda kalıcı işitme kaybı oluştuğu da görülmektedir.

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması ya da tinnitus, kulakta gürültü, uğultu, vızıltı gibi sesler duyma hissidir. Bu belirtiler Meniere hastalarında geçici veya kalıcı süreli olarak görülebilir. Sıralanan rahatsızlıkların özellikle vertigo ataklarından önce sıklaştığı gözlemlenmektedir.

Kulakta Dolgunluk Hissi

Hastalıktan etkilenen kulakta işitsel dolgunluk da denilen bir ağırlaşma hissedilebilir. Bu his, genelde vertigo ataklarından önce ortaya çıkar ve atağın sona ermesiyle kaybolur.

Vertigo (Baş Dönmesi)

Sürekli tekrarlayan baş dönmesi, Meniere hastalığının en ciddi belirtisidir. Vertigo, aynı zamanda kendi başına bir hastalıktır. Meniere vertigo farkı, Meniere hastalığında işitme ile ilgili belirtilerin de yoğun olarak görülmesi ve Meniere’nin bir kulak hastalığı olmasıdır.

Meniere hastalığı belirtileri gösteren kişiler, vertigo ne zaman geçer sorusunu sıklıkla sorarlar.

Vertigoya bağlı olarak ortaya çıkan ve aniden başlayan baş dönmeleri birkaç dakika sürebileceği gibi, 12 saate kadar da devam edebilir. Baş dönmesine ise bulantı, kusma ve titreme gibi belirtiler de eşlik edebilir.

Vertigo nöbetleri bazen ayakta durmayı güçleştirebilecek seviyeye ulaşır. Hastaların baş dönmesi hissettiklerinde oturmaları ve nöbet sona erene kadar ayağa kalkmamaları gerekir. Nöbet sona erdiğinde, hastalığın tüm belirtilerinin belirli bir süre için ortadan kalktığı görülebilir.

Yukarıda sıralanan belirtiler, hastalık tedavi edilmediği sürece artarak devam eder.

Henüz Meniere hastalığına kesin çözüm bulunamamış olsa da, hastalıkla mücadele edebilmek için uzmanlar tarafından çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

Bu belirtilerin birini veya birkaçını taşıdığından şüphelenen kişilerin, vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmaları, hastalığın erken teşhisi ve tedavi edilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Meniere Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır? Ne İyi Gelir?

Meniere hastalığı tedavisi hakkında birçok şey söylendikten sonra kişiler, Meniere hastalığı ilerlerse ne olur diye merak edebilirler.

Fakat önemli olan, söz konusu hastalıktan bir an önce kurtulabilmek için uzman Kulak Burun Boğaz doktorlarına başvurmaktır.

Doktorlar, Meniere hastalığının belirtilerini azaltmak ya da bu belirtileri tamamen ortadan kaldırmak için çeşitli destekleyici tedavi yöntemlerinden faydalanırlar. Hangi tedavinin uygulanacağı, belirtilerin sıklığı ve şiddeti ile ilişkilidir.

Hastalıktan kaynaklı olarak ortaya çıkan belirtileri tamamen yok edebilmek için, hastalara birden fazla tedavi yönteminin uygulanması gerekebilir.

Meniere hastalığından iyileşenler, genellikle aşağıdaki başlıklarda yer alan yöntemler ile tedavi edilirler.

Meniere hastalığı tedavi yöntemleri

İlaç Tedavisi

Meniere’ye bağlı olarak ortaya çıkan baş dönmesi atakları sık ve şiddetli ise, hekimler vertigo ve hareket hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçları reçete ederler. Bu ilaçlar baş dönmesi, bulantı hissi ve kusma gibi belirtileri hafifletir ya da bu belirtileri tamamen ortadan kaldırırlar.

Vücutta daha az su tutulmasını ve bu sayede iç kulaktaki basıncın azaltılmasını sağlamak için idrar söktürücü ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçları kullanan hastalardan, tuz tüketimi içermeyen bir diyet uygulamaları istenir. Hastalığın bir otoimmün bozuklukla ilgili olduğu durumlarda, kısa süren steroid tedavilerine de başvurulabilmektedir.

Fizik Tedavi

Baş dönmesi ve denge sorunlarını azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem de fizik tedavi egzersizleridir. Bunun için hastaların, bir fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenen egzersizleri rutin olarak gerçekleştirmeleri gerekir. Fizik tedavi, ilaç tedavisine ek olarak kullanılan bir yardımcı tedavidir.

Vestibüler Rehabilitasyon

Vestibüler rehabilitasyon tedavisi, iç kulaktan kaynaklanan denge sorunlarını tedavi etmekteki başarısı sebebiyle, bir yardımcı tedavi olarak kullanılır. Söz konusu tedavi, beyindeki denge duyusunu güçlendirmeyi hedefleyen bir egzersiz programını içerir.

Kulak Enjeksiyonları 

Meniere hastalığı belirtilerinin görüldüğü kulaktaki iç kulağın dengeye karşı olan etkisini azaltmak ve sağlıklı kulağı daha etkin getirmek için kişilere bir antibiyotik enjekte edilebilir. Bu işlem genelde lokal anestezi ile yapılır.

Ameliyat

Bazı hastalar, şiddetli Meniere semptomları gösterirler ve yukarıdaki tedavi seçeneklerinden hiçbirine yanıt vermezler. Böyle durumlarda belirtilerin azaltılması için bazı cerrahi işlemlere başvurulabilir.

Endolenfatik şant ameliyatı: Bu operasyonda iç kulaktaki sıvıyı emmesi gereken kısım açılır ve boşaltılır. Ameliyat olan hastaların bazılarındaki denge sorunlarının azaldığı görülse de, bu durum çoğunlukla kalıcı olmaz. Bu ameliyat genel anestezi altında uygulanır.

Vestibüler nörektomi ameliyatı: Bu ameliyat bir beyin cerrahı tarafından yapılır. Ameliyatta beyne denge sinyalleri taşıyan sinir, iç kulağa ulaşmadan kesilir ve böylece baş dönmesinin önüne geçilmiş olur. Ameliyat genel anestezi altında uygulanır ve hastalar ameliyat sonrası süreçte bir süre hastanede kalırlar.

Labirentektomi ameliyatı: Meniere hastalığından etkilenmiş olan taraftaki iç kulağın, denge ile ilgili kısımlarının tamamen etkisiz hale getirilmesi için bu cerrahi işlem uygulanır. Bu ameliyat da genel anestezi altında uygulanır ve operasyonun ardından hastalar hemen taburcu edilmezler.

Sonuç olarak söylenebilir ki, Meniere hastalığı kişilerin sosyal ve psikolojik hayatlarını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır.

Söz konusu hastalık, tedavi ettirilmediği taktirde kişilerde kalıcı ya da geçici işitme kayıplarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Uzmanlar, bu noktada hastalara işitme cihazı kullanmaları konusunda tavsiyeler verebilirler.

Bu doğrultuda işitme cihazları hakkında bilgi almak isteyen kişiler, Duymer şubelerine başvurabilir ve en iyi işitme cihazları ve işitme cihazı fiyatları konusunda bilgi alabilirler.  

Kaynakça

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP