Bir sağlık uzmanı tarafından kulak muayenesi yapılan bir kadın

Kulak hastalıkları, her yaştan insanı etkileyebilen ve özellikle enfeksiyona bağlı hastalıkların arttığı kış aylarında daha sık görülen sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar kulakta ağrı, işitme kaybı, baş dönmesi ve kulak akıntısı gibi birçok belirtiyle birlikte ortaya çıkar.

Bazı kulak hastalıkları enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkarken, diğerleri yapısal anormalliklerin, yüksek seslere maruz kalmanın veya diğer faktörlerin sonucu doğrultusunda oluşabilir. Kulak hastalıklarının erken teşhisi ve tedavisi, ciddi sağlık sorunlarını önlemek ve işitme kaybı gibi sorunların kronik hale gelmesini engellemek için oldukça önemlidir.

Bu yazıda, çeşitli kulak burun boğaz hastalıkları türleri, bu hastalıklara bağlı olarak gözlenen belirtiler ve tedavi yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Kulak Hastalıkları Neden Ortaya Çıkar?

Mikrop ve bakterilere en açık organlardan biri olan kulaklarda, pek çok farklı sebep doğrultusunda oluşan hastalıklar ortaya çıkabilir. Kulak hastalıklarının en yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Enfeksiyonlar: Özellikle orta kulakta gerçekleşen bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, kulak hastalıklarının en yaygın nedenlerindendir.
 • Tıkanmalar: Kulak yolunda, kulak kiri veya yabancı cisimlerin birikmesi, kulak tıkanıklıklarına neden olarak işitme kaybı ve enfeksiyon gibi sorunları ortaya çıkarabilir.
 • Alerjiler: Polen, toz ya da evcil hayvan tüyü gibi maddelere karşı alerjik reaksiyonlar gösteren kişilerin kulaklarında şişme gözlenir. Bunun yanı sıra söz konusu kişilerde, alerjilere dayalı işitme kaybı ve başka kulak hastalıkları da ortaya çıkabilir.
 • Yapısal anormallikler: Kulak bölgesindeki doğuştan şekil bozuklukları, kulak zarındaki yapısal bozukluklar ve orta kulaktaki kemiklerle ilgili sorunlar birçok ciddi kulak hastalığına sebep olabilir.
 • Travma: Kafaya darbe almak gibi travma oluşturabilen durumlar, iç kulağa zarar vererek işitme kaybı başta olmak üzere pek çok soruna neden olabilir.
 • Yaşlanma: Doğal yaşlanma süreci, kulağın yapısında ve işlevinde değişikliklere neden olur ve bu durum, pek çok kulak hastalığına sebep olabilir. Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı, bu sebebe bağlı olarak gelişen en yaygın kulak sağlığı sorunudur.
 • Kronik hastalıklar: Diyabet, yüksek tansiyon ve otoimmün bozukluklar gibi kronik hastalıklar iç kulağa zarar vererek işitme kaybına ve diğer hastalıklara sebep olabilir.

Kulak Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Kulağı ağrıyan bir kişi

Kulak hastalıkları belirtileri, hastalığın türü ve şiddetine bağlı olarak farklılaşır. Bu hastalıkların en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kulakta ağrı: Özellikle orta kulakta gerçekleşen hastalıklarda, kulak ağrısı en sık görülen belirtilerden bir tanesidir.
 • İşitme kaybı: Birçok kulak hastalığı, kalıcı ya da geçici işitme kaybına neden olur. İşitme kaybının bir an önce muayene ettirilmemesi, kişilerde farklı işitme kaybı derecelerinin gözlenmesine sebep olur. 
 • Kulakta sıvı akıntısı: Orta kulak iltihabı gibi bazı orta kulak hastalıkları, kulakta sıvı birikmesine neden olarak kulaktan dışarıya sıvı akmasına sebep olur.
 • Tinnitus: Kulakta çınlama, uğultu ve benzeri sesler duyma hissi, birçok kulak hastalığı ile birlikte görülebilir.
 • Baş dönmesi: Baş dönmesi ve beraberinde oluşan denge problemleri, en sık görülen iç kulak hastalık belirtileri arasındadır. Hastalığın iç kulak bölgesinde gözlenmesi, vertigo oluşumuna da neden olabilir.
 • Bulantı ve kusma: Bu belirtiler, genellikle baş dönmesinin etkisi olarak görülür.
 • Kulakta dolgunluk veya basınç: Meniere hastalığı gibi kulak hastalıklarında yaygın olarak görülen belirtiler, kulakta dolgunluk ve basınç hissidir.
 • Koku alma duyusunda azalma: Kulak ve burun organları birbirlerine yakından bağlı olduklarından, bazı kulak hastalıkları koku alma duyusunda azalmaya neden olabilir.

Birçok kulak hastalığında erken teşhis çok önemlidir. Tedavinin geciktiği durumlarda kalıcı işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunları görülebileceği için, yukarıdaki belirtilerin biri veya birkaçını taşıdığından şüphelenen kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerekmektedir.

Kulak Hastalıkları Çeşitleri

Kulak hastalıkları, kişilerin günlük ve iş yaşantılarını doğrudan, olumsuz olarak etkiler. Bu sebeple söz konusu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak, kişilere birçok yönden yarar sağlar.

Bu noktada, kulak hastalıklarından herhangi birinin belirtilerini gösteren kişilerin acilen alanında uzman doktorlar tarafından muayene edilmeleri gerekir. Sık görülen kulak hastalıkları ve bu hastalıklar hakkında bilinmesi gerekenler, aşağıda açıklanmıştır.

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması olan bir kadın 

Tinnitus veya kulak çınlaması hastalığı, kulakta çınlama, ıslık sesi, vızıltı ya da uğultu gibi sesler duyma hissidir. Bu rahatsızlık, bir kişinin yaşam kalitesini etkileyen hafif bir rahatsızlık olabildiği gibi, ciddi bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir.

Tinnitus, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık, yüksek sese maruz kalma, kulak enfeksiyonları, bazı ilaçların kullanımı ve yaşa bağlı işitme kaybı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Tinnitus, subjektif ve objektif olmak üzere ikiye ayrılır. Subjektif tinnitus, ilgili rahatsızlığın en yaygın şeklidir. Subjektif tinnitus rahatsızlığına sahip olan kişiler, bulundukları ortamda çınlama ya da uğultu gibi sesler olmamasına rağmen bu sesleri duyduklarını hissederler.

Objektif tinnitus ise nadir görülen bir kulak çınlaması türüdür. Objektif tinnitus hastalığı gözlenen kişiler tarafından duyulan çınlama ve uğultular, bu kişi dışındaki bireyler tarafından da duyulurlar.

Kulak çınlamasının altında yatan sebep, kapsamlı bir işitme değerlendirmesi, işitme testi değerleri ve tıbbi öykü incelemesi ile tespit edilir. Başka bir hastalığın belirtisi olmak yerine tek başına ortaya çıkan kulak çınlaması için lazer tedavisi, bilişsel-davranışçı terapi ve ilaç tedavisi gibi çeşitli tedavi seçenekleri mevcut olsa da, hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığı söylenebilir.

Kulak çınlamasına yüksek tansiyon, kulak enfeksiyonu ve kafa içi tümörleri gibi hastalıklar sebep olabilir. Böyle vakalarda altta yatan hastalığı tedavi etmek, kulak çınlamasını hafifletebilir ya da hastalığın tamamen iyileşmesini sağlayabilir.

Ek olarak, yüksek seslere daha az maruz kalmak, stres yönetimi ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de kulak çınlaması semptomlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kulak çınlaması yaşayan bireylerin, doğru teşhis ve tedavilerin uygulanabilmesi için sağlık uzmanlarına danışmaları gerekir. Tinnitus, kişilerin hayatını direkt olarak olumsuz etkileyen bir hastalık olsa da, doğru tedavi ile rahatsızlığın seviyesinin azaltılması ve böylece yaşam kalitesinin artırılabilmesi mümkündür.

Otoskleroz

Kulağın içini gösteren bir görsel

Otoskleroz, iç kulağı etkileyen ve işitme kaybına neden olan bir hastalıktır. Orta kulaktaki kemiklerin anormal büyümesinden kaynaklanır. Bu büyüme sonucunda kemikler yerinde sabitlenir ve sesi iç kulağa verimli bir şekilde iletemez hale gelir.

Bu durum, iletim tipi işitme kaybına yol açar. Bu durumda ses, iç kulağa etkili bir şekilde ulaşamaz. Hastalık genellikle onlu yaşların sonlarından otuzlu yaşların başlarına kadar ortaya çıkar ve genellikle yavaş ilerler.

Hastalığın teşhisi, bir işitme testi ve kulağın fiziksel olarak muayene edilmesi ile yapılır. Bazı durumlarda, orta kulaktaki kemiklerin daha net bir görüntüsünü elde etmek için manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) istenebilir.

Doktorlar, genellikle otoskleroz hastalığına sahip olan hastaların işitme cihazı kullanmalarını önerir. Bazı durumlarda etkilenen kemiğin çıkarılmasını ve küçük bir protezle değiştirilmesini içeren stapedektomi adındaki cerrahi bir işlem de uygulanabilir. 

Otoskleroz kalıtsal bir hastalıktır ve bu hastalığa sahip olan çocukların %70’inin ebeveynlerinde de bu hastalık görülmektedir. Bu nedenle ailesinde hastalık öyküsü olan kişilerin periyodik olarak kulaklarını kontrol ettirmeleri gerekir.

Kolesteatom

Kulağın iç kısmını gösteren bir görsel

Kolesteatom;  orta kulakta, kulak zarının arkasında oluşan kanserli olmayan bir kisttir. Dış kulakta kalmak yerine orta kulağa doğru ilerleyen bir deri tabakasından kaynaklanır.

Kolesteatomlar büyüyebilir ve orta kulaktaki kemikçikler ve işitme siniri dahil olmak üzere çevredeki dokulara zarar vererek işitme kaybına ve birçok başka soruna yol açabilir.

Bu hastalık, genellikle kulak zarının sürekli zarar görmesi sonucu oluşur ve en yaygın olarak kronik orta kulak iltihabı öyküsü olan kişilerde görülür. Hastalığın en sık görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kulaktan sıvı gelmesi
 • Kulakta ağrı
 • İşitme kaybı
 • Baş dönmesi ve denge bozuklukları
 • Kulak çınlaması (tinnitus)

Kolesteatomun teşhisi için kapsamlı bir kulak muayenesi ve MRG gibi görüntüleme yöntemleri gereklidir. Tedavi genellikle orta kulağa ve çevredeki yapılara daha fazla zarar gelmesini önlemek için kistin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Bazı durumlarda, kolesteatomun başarıyla çıkarılmasının ardından kişilerdeki işitme kaybı da giderilebilir.

Bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için, erken teşhis ve tedavisi oldukça önemlidir. Bu sebeple, yukarıdaki belirtilerden herhangi birini gösteren kişilerin, en kısa zamanda bir uzmana başvurması gerekir.

Meniere Hastalığı

Meniere hastalığından şikayetçi olan bir kadın

Meniere hastalığı, işitme ve dengeyi etkileyen bir iç kulak hastalığıdır. Ani ve şiddetli vertigo atakları, işitme kaybı, tinnitus ve etkilenen kulakta dolgunluk hissi, bu hastalığın en önemli belirtilerindendir. Meniere hastalığı, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu hastalığa iç kulakta anormal sıvı birikmesinin sebep olduğu bilinmektedir ancak bu durumu ortaya çıkaran nedenler, henüz kesin olarak anlaşılamamıştır. Hastalığın birçok sebepten ortaya çıkabileceği belirtilse de, üzerinde en çok durulan sebepler şu şekilde sıralanabilir:

 • Otoimmün hastalıklar
 • İç kulakta tıkanıklık sonucu oluşan drenaj sorunları
 • Viral enfeksiyonlar
 • Genetik yatkınlık
 • Kafa yaralanmaları
 • Kronik alerjiler

Hastalığın teşhisi, kulağın fiziksel muayenesi ve işitmenin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin yanı sıra hastanın tıbbi geçmişi ve belirtilerin gözden geçirilmesini içerir.

Meniere hastalığının kesinleşmiş bir tedavisi yoktur, ancak belirtileri azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Vertigo ve denge problemlerini azaltmak için ilaç tedavisi
 • Fizik tedavi
 • Vestibüler rehabilitasyon
 • Tuz alımını azaltmaya yönelik diyet değişiklikleri
 • Kulak enjeksiyonları
 • İlerlemiş vakalarda çeşitli cerrahi işlemler

Ayrıca stres yönetimi, düzenli egzersiz ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri de Meniere semptomlarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Uygun tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesi ve belirtilerin artması önlenebilir.

Doktor tarafından kulak muayenesi yapılan bir kadın.

Akustik Nörinom 

Vestibüler schwannoma olarak da bilinen akustik nörinom, iç kulağı beyne bağlayan vestibüler sinir üzerinde büyüyen ve kanserli olmayan bir kafa içi tümörüdür. Bu sinir, ses ve denge sinyallerini beyne iletmekten sorumludur. Tümörün büyümesi, sinir ve diğer çevre yapılar üzerinde baskı oluşturabilir ve bu durum çeşitli semptomların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Akustik nörinomların kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genellikle nörofibromatozis tip 2 (NF2) adı verilen genetik bir durumla ilişkilendirilirler. Akustik nörinom semptomları, tümörün boyutuna ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

En yaygın semptomlar arasında işitme kaybı, tinnitus, baş dönmesi ve ve denge sorunları yer alır. Bazı durumlarda, akustik nörinoma sahip kişilerde yüzde ağrı ve uyuşma gibi belirtiler de görülebilir. Akustik nörinom teşhisi, genellikle işitme testi ve MRG taraması sonucunda konulur.

Bu tümör için tercih edilecek tedavi yöntemleri, tümörün boyutuna, konumuna, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Cerrahi işlem, hastalığın iyileştirilebilmesi için tercih edilen en yaygın tedavi seçeneğidir. Radyoterapi, akustik nörinomları tedavi etmek için kullanılan başka bir seçenektir ve tümörün çok büyük olmadığı ya da hastanın cerrahi işlem için uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.

Ayrıca son zamanlarda yaygınlaşmakta olan stereotaktik radyocerrahi de, akustik nörinomların tedavisinde kullanılabilen başka bir yöntemdir.

Bazı vakalarda, belirtilerin çok şiddetli olmadığı ya da tümörün yavaş büyüdüğü gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda hastalara herhangi bir müdahalede bulunulmaz ve tümörün büyümesini izlemek için düzenli MRG taramaları yapılır.

Vertigo

Vertigodan dolayı kendisini rahatsız hisseden bir kadın

Vertigo, kişi hareketsizken bile ortaya çıkabilen baş dönmesi ya da etraftaki nesnelerin hareket ettiğini hissetmek olarak tanımlanır. Hastalığa sahip olan kişiler mide bulantısı, kusma ve işitme kaybı da dahil olmak üzere birçok farklı belirtiyi gösterebilirler.

Vertigo kendi başına bir hastalık değil, henüz tespit edilmemiş bir hastalığın belirtisidir. Her biri kendi neden ve semptomlarına sahip olan birkaç vertigo türü vardır.

En yaygın vertigo tipi, iç kulaktaki bir problemin neden olduğu iyi huylu paroksismal pozisyonel vertigo (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo - BPPV) ya da kristal oynaması olarak adlandırılır.

Bu vertigo türü, genellikle yatakta yuvarlanmak ya da yüksek bir yapıya bakmak gibi ani baş hareketleri ile tetiklenir. Kristal oynaması semptomları birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve genellikle kendi kendine geçer.

Başka bir vertigo türü, vestibüler sinirin iltihaplanmasının neden olduğu vestibüler nörit olarak adlandırılır. Bu tür vertigo türüne genellikle baş ağrısı, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi diğer semptomlar eşlik eder. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, Meniere hastalığı, vertigonun bir başka nedenidir. Bu duruma iç kulaktaki aşırı sıvı birikmesi neden olur.

Migren rahatsızlığı da vertigonun başka bir nedenidir. Migrene genellikle baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa ve sese duyarlılık gibi diğer semptomlar eşlik eder. Migren atağı sırasında yaşanan baş dönmeleri birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.

Vertigo teşhisi, kapsamlı bir tıbbi öykü incelemesi ve fizik muayene ile başlar. Baş dönmesinin altında yatan nedeni belirlemek için MRG veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması gibi başka testlere de ihtiyaç duyulabilir.

Bu rahatsızlığın tedavisi, hastalığın altında yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda alkol ve kafein gibi tetikleyicilerden kaçınmak ve stresi azaltmak da vertigo semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir.

Dış Kulak İltihabı

Bir kişinin dış kulak bölgesi

Otitis externa olarak da bilinen dış kulak iltihabı, dış kulak yolunda enfeksiyon oluşması durumudur. Dış kulak yolu, kulak kepçesinden kulak zarına kadar uzanan kısımdır. Bu kısım, kulağın dışsal etkilere en açık olan kısmıdır ve bu sebeple oldukça hassastır.

Dış kulak iltihaplarının en yaygın nedeni bakterilerdir, ancak bunlara virüsler, mantarlar ya da diğer tahriş edici maddeler de neden olabilir.

Bu enfeksiyonların en yaygın belirtileri, etkilenen kulakta ağrı, kızarıklık ve şişmenin yanı sıra, kulaktan akıntı ve işitme kaybı olarak sıralanır. Şiddetli vakalarda enfeksiyon, çevre dokulara yayılarak ateş ve baş ağrısı gibi daha ciddi semptomlara da neden olabilir.

Dış kulak iltihabını teşhis etmek için, genellikle fiziksel muayene yeterli olur. Bazı durumlarda, enfeksiyonun altında yatan nedeni belirlemek için kulaktan akıntı örneği alınabilir.

Dış kulak iltihabı tedavisi, enfeksiyonu temizlemeye yardımcı olmak için reçete edilen antibiyotikleri ya da antifungal ilaçları içerir.

Doktor tarafından önerilmesi durumunda ağrı kesiciler de kulaktaki ağrı ve şişlikleri azaltmak için kullanılabilir. Enfeksiyonun ilerlemiş olduğu durumlarda, bir uzman tarafından iltihaplı dokunun temizlenmesi gerekir.

Dış kulakta gerçekleşebilecek enfeksiyonlardan korunmanın bazı basit yöntemleri vardır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kalıntıları ve bakterileri kulak kanalına daha fazla itebilecek olan kulak pamuklarını kullanmaktan kaçınmak
 • Özellikle yüzdükten ya da duş aldıktan sonra kulakları kuru tutmak
 • Yüzerken kulaklara su kaçmasını önlemek için kulak tıkaçları takmak
 • Eğer kulaklık veya işitme cihazı kullanılıyorsa, bu cihazları daima temiz tutmak

Kulak Tıkanıklığı

Kulağı tıkanmış olan bir kadın

Kulak tıkanıklığı, orta kulakta rahatsızlığa ve boğuk işitmeye neden olabilecek sıvı, mukus veya hava birikmesi anlamına gelir. Bu durum genellikle soğuk algınlığı, grip, alerji veya sinüzit hastalarının ve sık uçak yolculuğu yapan kişilerin başına gelir.

Kulakta dolgunluk veya basınç hissi, kulak çınlaması (kulakta çınlama), ağrı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar, kulak tıkanıklığının belirtileri arasındadır. Bazı durumlarda ise tıkanıklığa sebep olan sıvı enfekte olabilmekte ve bu da ateş ve kulakta akıntı gibi olumsuz durumlara yol açabilmektedir.

Kulak tıkanıklığı tedavisi, hastalığın altında yatan nedene bağlıdır. Örneğin tıkanıklık, soğuk algınlığı ya da gripten kaynaklanıyorsa, kişiler birkaç gün ila bir hafta içinde kendi kendilerine iyileşebilirler.

Fakat bu durumda hastalar, ağrıları hafifletmek için doktor tavsiyesi doğrultusunda ibuprofen veya asetaminofen gibi ağrı kesiciler kullanılabilirler. Kulak tıkanıklığı alerjiden kaynaklanıyorsa, antihistaminikler ya da burun spreyleri kişilere yardımcı olabilir. 

Uçak yolculuğu sırasında, hava basıncındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan kulak tıkanıklığı için, düzenli olarak sakız çiğnemek, orta kulaktaki basıncı eşitlemeye yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, uçuş sırasında kulak tıkacı kullanmak da kişilere yardımcı olabilir.

Kulak enfeksiyonu gibi ciddi bir durumdan kaynaklanan kulak tıkanıklıklarının tedavisi, doktor kontrolü doğrultusunda antibiyotikler ile gerçekleştirilebilir.

Kulak Nezlesi (Sekretuar Otitis Media)

Kulak muayenesi olan bir kişi

Sekretuar otitis media olarak da bilinen kulak nezlesi, orta kulakta enfekte veya enfekte olmayan bir sıvı birikmesi durumudur. Efüzyon olarak da bilinen bu sıvı, genellikle orta kulağın salgı bezleri tarafından üretilir ve uzun süre kulakta kalabilir.

Kulak nezlesi, özellikle çocuklarda sık görülen bir durumdur ve genellikle soğuk algınlığı, grip ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilidir. Orta kulakta sıvı birikmesi ya da efüzyonlu otitis media, kulakta basınç oluşmasına neden olarak boğuk işitme, kulakta dolgunluk hissi ve kulak ağrısına neden olabilir.

Şiddetli vakalarda, çocuğun konuşma ve dil becerilerini geliştirme yeteneğini etkileyebilecek işitme kayıpları da ortaya çıkabilir. Efüzyonlu otitis media doğrultusunda gelişen işitme kaybı türü, iletim tipi işitme kaybıdır.

Bu hastalığın teşhisi, doktorun kulağın içine bakmak ve sıvının varlığını değerlendirmek için bir otoskop kullanması şeklindeki bir  fizik muayene ile yapılır. Bazı durumlarda kulak zarının hareketliliğini ve orta kulaktaki basıncı belirlemek için kişilere bir timpanogram da yapılabilir.

Sekretuar otitis media, kendi kendine de iyileşebilen bir sağlık sorunu olduğu için, uzmanlar tedavi sürecinden önce durumu izlemeyi tercih edebilirler. Hastalarda iyileşme görülmemesi halinde, tedavi için antibiyotikler de dahil olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

İlaç tedavisinden yanıt alınamaz ve sorun üç aydan fazla devam ederse, hastalık kronik olarak kabul edilir ve işitme kaybını önlemek için tedavi gerekebilir. Bu gibi vakalarda, sıvının akmasına izin vermek için kulak zarında küçük bir delik açılabilir ya da kulaktaki sıvıyı boşaltmak için kulak zarına küçük tüpler yerleştirilebilir.

Orta Kulak İltihabı (Otitis Media)

Kulağın farklı bölümlerini gösteren bir görsel

Orta kulak iltihabı ya da otitis media, kulak zarının arkasındaki orta kulağın iltihaplanmasıdır. Bu duruma genellikle bakteriyel ve viral bir enfeksiyon neden olur ve bazı vakalarda orta kulakta sıvı biriktiği görülebilir. Orta kulak iltihabı, çocuklarda yetişkinlere göre daha sık görülür ve genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir.

Orta kulak iltihapları akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılır. Akut otitis media, ani başlayan bir orta kulak iltihabıdır ve sıklıkla kulak ağrısı, ateş ve kulaktan akıntı gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Öte yandan, kronik otitis media kalıcı veya tekrarlayan bir orta kulak iltihabı şeklidir ve genellikle orta kulakta sıvı birikmesi şeklinde görülür.

Orta kulak iltihabının teşhisi için genellikle kulağın fiziksel olarak muayene edilmesi yeterli olmaktadır. Bazı durumlarda kulak zarının hareketliliğini ve orta kulaktaki basıncı belirlemek için bir timpanogramdan da yararlanılabilir.

Otitis media tedavisi, enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine bağlıdır. Akut enfeksiyonlarda, iltihabı temizlemek için antibiyotikler reçete edilebilir ve belirtileri azaltmak için ibuprofen veya asetaminofen gibi ağrı kesiciler kullanılabilir. Kronik enfeksiyonlarda ise, ilaç tedavisi çözüm üretmediği için çeşitli cerrahi yöntemlere başvurulabilir.

Orta kulak iltihaplarında erken tedavi oldukça önemlidir. Bu sebeple, kendisinde veya çocuğunda kulak enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin, en kısa zamanda bir sağlık kurumuna başvurmaları gerekmektedir. 

Kulak Hastalıkları Tedavi Yöntemleri

Kulak hastalıklarının hangi yöntemle tedavi edileceği, detaylı muayene ve testler sonucunda belirlenir. Uzmanlar, hastalığın türü ve seviyesine bağlı olarak en uygun tedavi yöntemini uygularlar. Çeşitli kulak hastalıkları için başvurulabilecek tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Antibiyotik ilaçlar: Bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan kulak hastalıkları, bu tür ilaçların kullanımıyla tedavi edilebilir.
 • Ağrı kesici ilaçlar: Ağrılı gerçekleşen kulak hastalıkları için kullanılan ibuprofen veya asetaminofen gibi ağrı kesici ilaçlar, kulak ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Burun spreyleri: Dekonjestanlar olarak da bilinen bu ilaçlar, alerji ya da soğuk algınlığının neden olduğu kulak tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir.
 • Cerrahi İşlemler: Bazı durumlarda orta kulaktaki sıvıyı çıkarmak, delikli bir kulak zarını onarmak ya da yapısal anormallikleri düzeltmek için çeşitli cerrahi işlemlere başvurulabilir.
 • İşitme cihazları: İşitme kaybı olan kişiler, uzman doktorların tavsiyeleri doğrultusunda işitme cihazı kullanmaya başlayabilirler.
 • Fizik tedavi: Özellikle iç kulak hastalıkları tedavi edilirken, denge problemlerini gidermek amacıyla fizik tedaviden faydalanılabilir.
 • Drenaj tüpleri: Basıncı azaltmak ve orta kulaktaki sıvı birikmesini önlemek için kulak zarına drenaj tüpleri yerleştirilebilir.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP