İşitme kaybı tedavisini hastaya anlatan bir doktor

İşitme kaybı tedavisi, işitme kaybının türü ve derecesine bağlı olarak uzmanlar tarafından belirlenir ve gerçekleştirilir. İşitme kaybı, her yaştan insanı farklı seviyelerde etkileyebilen ve işitme duyusunda azalma görülmesine neden olan bir problemdir.

İşitme kaybına doğrudan kulaktan veya kulak ile bağlantılı organlardan kaynaklanan birçok faktör sebep olabilir. İşitme sorunlarının tedavi edilebilir olup olmadığı, sorunun altında yatan faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Her bir işitme kaybı türü için farklı bir tedavi yöntemine başvurulur.

İşitme kaybı tedavisinde uzmanlar; işitme kaybının türüne göre ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve işitme cihazı kullanımını önerirler. 

Pek çok işitme kaybı vakasında, erken teşhis ve tedavi, hastanın yaşam kalitesinin eski haline getirilmesi için oldukça önemlidir.

Bu yazıda, işitme kaybının nedenleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, işitme kaybı çeşitleri ve tedavi yöntemleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.

İşitme Kaybı Neden Olur?

İşitme kaybı, basit bir kulak zarı delinmesinden, ciddi sağlık sorunları oluşturabilecek tümörlere kadar birçok sorunun belirtisi olarak görülebilir.

İşitme kaybının altında yatan neden, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen detaylı muayene ve testler sonucunda belirlenir.

Bazı faktörler ani duyma kaybı gibi sorunlara sebep olurken, bazı faktörler yıllar içinde gelişen işitme sorunlarının nedenleri arasında görülür. İşitme kaybına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

İşitme Kaybı Tedavisi Nasıl Yapılır?

İşitme kaybı, altında yatan sebebe bağlı olarak,  tıbbi tedavi yöntemleri ile ya da çeşitli cihazlar ile giderilir.

Pek çok durumda, kulak kiri ve kulak zarında delinme gibi sorunlar, geçici işitme kaybı oluşturabilir ve bu tür durumlarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Bazı işitme kaybı vakalarında, sorunu çözmek için cerrahi yöntemlere başvurmak gerekebilir. 

İşitme kaybı yaşayan kişilerin, bu sorunu evde uygulanan ve bilimsel olmayan yöntemlerle çözmeye çalışmaları, kulakta ciddi ve tedavi edilemez problemler oluşmasına sebep olabilir.

Bir uzman tarafından tavsiye edilmediği sürece, kulağa hiçbir sıvı damlatılmamalı ve tedavi için ilaç kullanılmamalıdır.

Tıbbi Tedavi

İşitme kaybı, çoğu durumda tıbbi tedavi yöntemleriyle iyileştirilebilir.

Özellikle iletim tipi işitme kaybı olarak bilinen, dış kulak ve orta kulakta meydana gelen sorunlardan kaynaklanan işitme kaybı, genellikle tedavi edilebilir.

İşitme kaybı kulak zarında veya orta kulakta bulunan kemikçiklerde yaşanan bir sorundan kaynaklanıyorsa, çeşitli cerrahi işlemlerle tedavi edilebilir. Orta kulak enfeksiyonunun sebep olduğu işitme kaybı, enfeksiyonu ortadan kaldıracak antibiyotikler gibi ilaçların kullanılması ile iyileşebilir.

Kulak kanalında oluşan bir tıkanıklık sebebiyle oluşan işitme kayıpları gibi durumlarda, uzmanlar uygun ortamda kulağı temizleyerek tedaviyi gerçekleştirebilir.

İşitme kaybının doğrudan kulakta oluşan bir sorunla alakalı olmadığında, sorunu ortaya çıkaran ana faktörün tedavisi ile işitme kaybı da iyileştirilebilir.

İşitme Cihazı Kullanımı

İşitme cihazları, ses dalgalarını toplayıp dijital sinyallere dönüştüren ve daha yüksek bir seviyede beyne ileten oldukça komplike cihazlardır. Bu sebeple, işitme cihazı kullanımı konusunda kişiler bazı sıkıntılar çekebilirler.

Bu cihazlar, tıbbi yöntemlerle tedavi edilemeyen işitme kayıplarını gidermek ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için kullanılır. Çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar tüm işitme kaybı seviyeleri için üretilmiş işitme cihazları mevcuttur.

Son yıllarda, işitme cihazı üreticileri oldukça küçük ve dışarıdan görülmesi mümkün olmayan cihazlar üretmeye başlamıştır.

İşitme cihazı kullanacak kişilerin, kendi işitme kaybı türü ve seviyelerine en uygun cihazı seçmeleri, sorunun giderilebilmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzden, işitme cihazı seçimi sırasında bir uzman tarafından yönlendirilmek gerekir.

Koklear İmplant

Koklear implant, işitme cihazlarının yetersiz kaldığı durumlarda, daha yüksek seviyede sesler üretmek için kullanılan bir cihazdır. Koklear implant iki bölümden oluşur.

Cihazın bir bölümü, bir cerrah tarafından iç kulağa yerleştirilir. Diğer bölüm ise hastalar tarafından dış kulağa takılıp çıkarılabilir. Bazı çok ileri derece işitme kayıplarında, hastaların duyma yetisini geri kazandırmak için koklear implant tek seçenektir.

İletim Tipi İşitme Kaybı Tedavisi

Dış kulak ve orta kulak, ses dalgalarının toplanması ve orta kulağa iletilmesinden sorumludur. Bu iki bölümde meydana gelen sorunlar, iletim tipi işitme kaybına sebep olur.

Orta kulakta bulunan kemikçiklerde meydana gelen bazı sorunlar ve kulak zarında oluşan delikler, bu tip işitme kaybına örnektir. 

Genellikle hafif derece olan iletim tipi işitme kaybı, tedavisi mümkün olan bir işitme kaybıdır. Bu tür işitme kaybına sebep olan enfeksiyonlar, çeşitli antibiyotikler kullanılarak iyileştirilebilir.

Bazı durumlarda, kulak zarında ve orta kulaktaki kemikçiklerde, cerrahi işlem gerektiren sorunlar yaşanabilir. Böyle vakalarda da sorunun iyileştirilmesi işitme kaybını ortadan kaldırır.

Sensörinöral İşitme Kaybı Tedavisi

Sensörinöral işitme kaybı, ya da diğer adıyla sinirsel işitme kaybı, iç kulakta bulunan işitme sinirlerinin hasar görmesi sonucunda oluşur.

İç kulak, çok karmaşık ve tedavi edilmesi zor bir bölge olduğu için, sensörinöral işitme kaybı genelde tedavi edilemez. Yaşlılığa bağlı olarak görülen işitme kaybı vakalarının çok büyük bir kısmı bu gruba dahildir. 

Sensörinöral işitme kaybının giderilmesinde, dijital işitme cihazı kullanımı oldukça faydalıdır. Hafif, orta ve ileri derece işitme kayıpları için özel olarak üretilen ve uzmanlar tarafından kullanılması tavsiye edilen işitme cihazları, hastaların yaşam kalitesini arttırır.

Fonksiyonel İşitme Kaybı Tedavisi

Fonksiyonel işitme kaybı, kulağın fiziki muayenesi ve çeşitli testler sonucunda, işitme kaybına sebep olabilecek hiçbir bulgu oluşmadığı durumlarda görülür. Fonksiyonel işitme kaybı yaşayan kişiler, genel olarak çevresindeki kişileri işitme kaybı yaşadıklarına ikna etmeye çalışırlar.

Bu kişilerin odyometrik testleri, her iki kulakta tutarlı işitme kaybı sonuçları oluşturmaz. 

Fonksiyonel işitme kaybı tedavisi, tıbbi tedavi yöntemlerinin uygulanabileceği bir hastalık tespit edilemediği için, genellikle hastaya psikoterapi uygulanmasıyla gerçekleşir. 

Merkezi Tip İşitme Kaybı Tedavisi

Merkezi ya da santral tip işitme kaybı, kulağın tüm bölümleri işitme ile ilgili görevlerini sorunsuz gerçekleştirse dahi, işitme sorunlarının yaşanması durumudur.

Bu tür vakalarda sorun, beynin işitme merkezinde gerçekleşen bir hasar ya da doğuştan gelen bir yapısal bozukluk ile ilgilidir.

Merkezi tip işitme kaybının herhangi bir tedavisi yoktur. Bu tür işitme kaybı yaşayan kişilere, işitme kaybının derecesine bağlı olarak çeşitli destekleyici ve iletişimi kolaylaştırıcı yöntemler öğretilebilir.

Mikst Tip İşitme Kaybı Tedavisi

Mikst tipi işitme kaybı, sensörinöral ve iletim tipi işitme kaybı sorunlarının birlikte görülmesi durumudur. Genelde, iki tip işitme kaybına neden olan sorunlar birbirinden bağımsız olarak gelişir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, sensörinöral işitme kaybı, genellikle tıbbi tedavi yöntemleriyle iyileştirilemez. Bu yüzden mikst tipi işitme kaybının tedavisinde, dış kulak ve orta kulaktaki sorunlar tedavi edilerek, işitme kaybının seviyesinin düşürülmesi hedeflenir.

Mikst tipi işitme kaybı en çok yaşlılarda görülür. Halihazırda işitme kaybına sebep olan bir iç kulak sorununa ek olarak, enfeksiyonlar ya da kulak kiri birikmesi sonucunda oluşan iletim tipi işitme kaybı, bu tip işitme kaybına örnek olabilir.

Yaşlılığa Bağlı İşitme Kaybı Tedavisi

İç kulakta bulunan işitme sinirleri, başta yüksek sesler olmak üzere pek çok farklı kriterden etkilenerek hasar görür. Bu sinirler bir kez hasar gördüklerinde kendiliğinden iyileşmez ve tedavi edilemezler.

Ancak, çoğu insanda işitme sinirlerinin işitme kaybına sebep olacak kadar hasar görmesi uzun yıllar alır.

Yaşlandıkça bu sinirlerde görülen hasar artar ve kişilerde yavaş yavaş işitme kaybı oluşur.

Yaşlılığa bağlı işitme kaybı, tedavisi mümkün olmayan bir sorundur. Yaşlılık sonucu ortaya çıkan işitme kaybına ne iyi gelir diye merak edildiğinde, en ideal cevap işitme cihazlarıdır.

İşitme Kaybı Tedavisinde Erken Müdahalenin Önemi

İşitme kaybı tedavisinin işitme kaybı yaşayan kişilere acilen uygulanması gerekir. Tedavinin erken uygulanması, işitme seviyelerinin bir an önce normal hale getirilebilmesini kolaylaştırır.

İşitme kaybı tedavisinin belirlenebilmesi, hastaların işitme kaybı türlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu doğrultuda, işitme sorunları ile uzmanlara başvuranlara öncelikle işitme testleri uygulanır.

İşitme sorunlarının bir hastalık belirtisi olarak ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Buradan hareketle işitme kaybı yaşayan kişilerin daha ciddi bir sağlık sorunlarının olabileceği söylenebilir.

Bu sebeple, işitme kaybı tedavisine yüksek derecede önem vermek gerekir.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP