Kulak ağrısı çeşitleri nelerdir içerik kapağı

Kulak ağrısı, sık sık yaşanabilen ve genellikle önemsenmeyen bir durumdur. Kulak ağrısı çeşitleri arasında bazıları gerçekten de önemli değildir ancak, bazı durumlarda ağrının altında uzmanlar tarafından teşhis ve tedavi edilmesi gereken sorunlar yatıyor olabilir.

Kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak görülen kulak ağrısı, pek çok farklı olasılık arasında en sık karşılaşılan çeşittir. Kulakta oluşan travmalar ve kulak kanalında oluşan tıkanıklıklar sebebiyle de kulak ağrısı sorunu yaşanabilir. 

Kulak ağrısı yaşayan okurları bilgilendirmek amacıyla, kulakta ağrıya sebep olacak temel faktörler ve en sık görülen kulak ağrısı çeşitleri ile ilgili detaylı bir içerik hazırladık.

Akut Kulak İltihabı

Akut kulak enfeksiyonu, kulağın herhangi bir bölümünün iltihaplandığı durumlarda ortaya çıkan ve tedavi edilmesi gereken bir tıbbi sorundur.

Kulak üç bölümden oluşur. Dış kulak, kulağın görünen kısmı ve kulak kanalından oluşur. Enfeksiyonların en sık yaşandığı orta kulak, sesin iletilmesini sağlayan küçük kemikçiklerden oluşur ve östaki borusu ile solunum yoluna bağlanır. İç kulak ise oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu bölümde oluşan enfeksiyonlar kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akut kulak iltihabı, kulağın hangi bölümünde gerçekleştiğine bağlı olarak farklı belirtiler ile beraber görülür. Kulak ağrısı, kulaktan akıntı, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi belirtiler bu durumun en sık görülen belirtileridir.

İltihabın kronikleşmemesi ve kalıcı işitme kaybı gibi sorunların oluşmaması için, akut kulak iltihabı sorunu yaşayan kişiler en kısa zamanda kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarına başvurması gerekir.

Kronik Kulak İltihabı

Kronik kulak enfeksiyonu, sesi ileten küçük kemikleri içeren kulak zarının arkasındaki alan olan orta kulağın uzun süreli iltihaplanması durumudur. Bu durum, genellikle kulak ağrısı, kulaktan akıntı, işitmede azalma ve kulakta dolgunluk hissi gibi belirtilerle birlikte görülür.

Kronik kulak enfeksiyonları, zamanında ve doğru bir şekilde tedavi edilmemiş akut kulak enfeksiyonunun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun kronik hale gelmesi, ayrıca zayıflamış bir bağışıklık sistemi, kulakta yapısal bir sorun veya alerjiler gibi altta yatan bir tıbbi durumdan da kaynaklanabilir.

Kronik kulak enfeksiyonları, çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır, ancak her yaştan insanı etkiler. 

Tedavi, genel olarak belirtileri azaltmak ve işitme kaybı veya kulak hasarı gibi komplikasyonları önlemek için antibiyotikler, kulak damlaları ve diğer ilaçların bir kombinasyonunu içerir. Bazı durumlarda, altta yatan sorunları gidermek için cerrahi işlem gerekebilir.

Orta Kulak Enfeksiyonu

Otitis media olarak da bilinen orta kulak enfeksiyonu, orta kulağın iltihaplanması durumudur. Orta kulak, sesi ileten küçük kemikleri içeren kulak zarının arkasındaki boşluktur.

Orta kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı ve basınç birikmesine neden olabilen viral veya bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Orta kulak enfeksiyonunun belirtileri kulak ağrısı, ateş, kulaktan akıntı, işitme güçlüğü ve kulakta dolgunluk hissini içerebilir.

Orta kulak enfeksiyonları en çok bebekler ve çocuklarda görülür. Bazı durumlarda, orta kulak enfeksiyonları birkaç gün ila bir hafta içinde kendi kendine düzelir. Bununla birlikte, belirtileri azaltmak ve işitme kaybı gibi sorunları önlemek için antibiyotik veya diğer ilaçlarla tedavi gerekli olabilir.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu

Otitis externa veya yüzücü kulağı olarak da bilinen bir dış kulak enfeksiyonu, dış kulak kanalına iltihap oluşması durumudur. Dış kulak yolu, dış kulağı kulak zarına bağlayan tüp benzeri yapıdır.

Dış kulak enfeksiyonlarına bakteri, mantar, kulak kanalında sıkışan su veya pamuklu çubuk veya işitme cihazı gibi nesnelerden kaynaklanan tahriş gibi çeşitli faktörler neden olabilir. Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri arasında kulak ağrısı, kaşıntı, kulak kanalında kızarıklık veya şişme, kulak akıntısı olabilir.

Dış kulak enfeksiyonları en çok düzenli olarak yüzen çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Tedavi, kulak kanalını temizleyerek ve antibiyotikler de dahil olmak üzere çeşitli ilaçlar ile sağlanır.

Kulakta Su Birikmesi

Kulakta su birikmesi, suyun kulak kanalında sıkışarak tıkanıklığa ve bazı durumlarda başka sorunlara yol açması durumudur. 

Bu durum, en çok yukarıda bahsedilen dış kulak iltihabına neden olmasıyla bilinir. Çünkü su kulak kanalında sıkıştığında, enfeksiyona ve iltihaba yol açan bakterilerin büyümesini destekleyen nemli bir ortam yaratabilir. 

Kulakta su birikmesinin belirtileri kulak ağrısı, kaşıntı, kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybını içerebilir.

Kulakta su birikmesine en yaygın olarak yüzme veya banyo neden olur. Kulakta su birikmesini önlemek için, yüzerken veya su aktivitelerine katılırken kulak tıkacı veya bone kullanmak ve suya maruz kaldıktan sonra kulakları iyice kurulamak önemlidir.

Kulakta Travma

Kulakta travma, kulakta bir dizi belirti ve komplikasyonla sonuçlanabilecek fiziksel hasar veya yaralanma anlamına gelir. Kulakta travma, delici yaralanmalar veya yüksek sese maruz kalma gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Kulak travmasının belirtileri arasında ağrı, kanama, şişme, morarma, işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi sayılabilir. Kulakta travma, bazı durumlarda enfeksiyon, kulak zarı yırtılması veya kalıcı işitme kaybı gibi sorunlara da yol açabilir.

Kulak travması tedavisi, yaralanmanın ciddiyetine ve altında yatan nedene bağlı olacaktır. Bazı durumlarda, küçük yaralanmalar ağrı kesici ilaçlarla ve enfeksiyon belirtileri veya diğer komplikasyonların izlenmesi ile tedavi edilebilir. Daha ciddi yaralanmalar, hasarlı dokuyu onarmak ve işitmeyi eski haline getirmek için çeşitli cerrahi müdahaleler gerektirebilir.

Kulak travmasının önlenmesi önemlidir. Gürültülü ortamlarda kulak koruması takmak, darbeye dayalı veya delici yaralanmalara neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmak olası travmaların önüne geçmeye yardımcı olur.

Kulakta Tıkırtı ve Çınlama

Kulakta tıkırtı,çınlama, uğultu, vızıltı gibi sesleri duyma hissi genel olarak tinnitus olarak adlandırılır. Bu sesler sürekli veya aralıklı olabilir ve şiddet ve frekans bakımından değişebilir.

Tinnitus, yüksek sese maruz kalma, yaşa bağlı işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, kulak kiri birikmesi ve bazı ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda kulak çınlamasının altında yatan neden bulunamaz.

Tinnitus sinir bozucu ve üzücü bir durum olabilir ve kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Algılanan seslere ek olarak, kulak çınlaması ayrıca kulak ağrısı, baş dönmesi ve uyku veya konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle de ilişkilendirilebilir.

Şu anda kulak çınlaması için kesinleşmiş bir tedavi bulunmamakla birlikte, belirtileri azaltmaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Çeşitli ilaçlar ve lazer tedavisi bazı tinnitus vakalarında kısmen veya tamamen iyileşmeye sebep olabilmektedir.

Kısa süre içinde kendiliğinden geçmeyen kulak çınlaması sorunu yaşayan kişilerin, doğru teşhis ve tedavi için bir KBB uzmanına başvurması gerekir.

Kulakta Tıkanıklık

Kulak tıkanıklığı, kulakta dolgunluk ve basınç hissi oluşması durumudur. Kulak tıkanıklığına alerjiler, solunum yolu ve kulak enfeksiyonları, hava basıncındaki değişiklikler ve kulak kanalında kir birikmesi gibi çeşitli faktörler neden olabilir.

Kulak tıkanıklığının belirtileri arasında , işitme sorunları, kulak çınlaması, kulak ağrısı ve baş dönmesi görülebilir.

Kulak tıkanıklığı tedavisi, durumun altında yatan nedene bağlı olacaktır. Bazı durumlarda, dekonjestanlar veya antihistaminikler tıkanıklığı azaltmada ve semptomları iyileştirmede etkili olabilir. Sıcak kompres veya buhar soluma, solunum yole enfeksiyonu ve alerjilerle ilişkili kulak tıkanıklığını gidermeye yardımcı olabilir.

Kulak tıkanıklığının kulak kiri birikmesinden kaynaklandığı durumlarda, KBB uzmanları kulak kirinin çıkarılmasına yardımcı olması için kulak damlası veya kulağı yıkamayı önerebilir. Daha ciddi vakalarda, bir sağlık uzmanının kulak kirini çeşitli aletler yardımıyla çıkarması gerekebilir.

Kulak Ağrısı İçin Evde Uygulanabilecek Doğal Yöntemler ve Öneriler

Şiddetli kulak ağrısı oldukça rahatsız edici olabilir ve tıbbi tedavi sırasında evde ağrıların azaltılmasına yardımcı olabilecek bazı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin, tedavi edici bir özelliği olmadığı ve hastaların KBB uzmanlarına danışmadan kulağa herhangi bir müdahalede bulunmasının olumsuz sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. 

Kulak ağrısı için evde uygulanabilecek bazı doğal yöntemler aşağıda açıklanmıştır.

Sıcak-Soğuk Kompresler

Etkilenen kulağa ılık, nemli bir bez veya ısıtma yastığı yerleştirmek, kulak ağrısıyla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı olabilir.

Sıcak kompresin etkili olmadığı durumlarda, bir buz torbasını veya dondurulmuş bakliyatı beze sarıp, ağrıyan kulağa çok kuvvet uygulamadan bastırmak etkili olabilir.

Zeytinyağı ve Sarımsak

Etkilenen kulağa birkaç damla ılık zeytinyağı-sarımsak karışımı damlatmak, kulak kiri birikmesi veya tıkanıklıklarla ilişkili kulak ağrılarını yatıştırmaya yardımcı olabilir. Bu yöntemin, çeşitli kulak hastalıklarını daha olumsuz etkileme olasılığı vardır. Bu sebeple, bir uzmana danışmadan uygulanmamalıdır.

Soğan

Soğan doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir ve kulak enfeksiyonlarıyla ilişkili kulak ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir soğanı dilimleyip çok az ısıttıktan sonra, ılık dilimleri etkilenen kulağın üzerine yerleştirerek ağrılar azaltılabilir.

Sakız Çiğnemek 

Sakız çiğnemek, hava basıncındaki değişikliklerle ilişkili kulak basıncını hafifletmeye yardımcı olabilir. Örneğin uçak yolculuğu sırasında sakız çiğnemek, basınç değişikliğinden kaynaklı olası ağrıları önleyebilir.

Önemli Bir Uyarı: Kulak Ağrısı Tedavisi Geciktirilmemeli

Kulak ağrısı, birçok sebep sonucunda ortaya çıkar. Bu sebeplerden bazıları önemsizdir ve ağrılar kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda, kulak ağrısı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Kulakta oluşan sorunlar, zamanında ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybı da dahil olmak üzere pek çok soruna neden olabilir. Bu sebeple, kısa süre içinde kendiliğinden geçmeyen kulak ağrısı yaşayan kişilerin en kısa zamanda KBB polikliniklerine başvurması gerekir.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARA WHATSAPP