İşitme, 5 duyu organımızdan biridir ve dış dünyayı anlamamıza yardımcı olur. Dış dünyadaki sesleri işitme duyumuz aracılığıyla algılar buna göre tepki veririz. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren duyduğumuz seslere göre tepki veririz. Örneğin bir bebek gülme sesine olumlu tepki verirken, çığlık gibi seslere ise korkarak ve ya ağlayarak tepki verebilir. Yani, işitme aynı zamanda sosyal hayatımıza ve gelişimimize de yön verir.

İşitme duyusunda yaşanan rahatsızlıklar genetik olabilir, doğuştan gelebilir ve yaşanan travma ve hastalıklar sonucunda da oluşabilir. Sonradan yaşanan orta kulak iltihabı ve menenjit gibi kimi hastalıklarda işitme duyusuna zarar verebilir. 

İşitme Kaybı Nasıl Anlaşılır?

Kişi eğer işitme kaybı yaşadığını düşünüyorsa, Kulak Burun Boğaz doktoruna başvurarak muayene olmalıdır. Muayene sonrasında eğer gerekliyse doktor tarafından işitme testine yönlendirilir. Odyometri, yani işitme testi sonrasında uzmanlar tarafından okunan odyogram sayesinde kişinin işitme kaybı ölçülür ve bu doğrultuda tedaviye yönlendirilir. 

Kimi durumlarda başvuran hastanın durumuna göre daha kolay teşhis konabilmesi adına ek olarak tomografi, stapes refleksi ve timpanometri gibi testler de istenebilmektedir. 

Konuşma Odyometrisi Nedir?

Konuşmayı ayırt etme skoru ya da konuşma odyometrisi, işitme testi uygulamalarından biridir. Kişinin uzmanlarca belirlenen kelimeleri ne kadar algıladığını ve ne kadar iyi duyabildiğini ayırt etmek için uygulanır. Kişisel bir testtir. Konuşmayı ayırt etme skorunda konuşma tanıma ve eşlik etme gibi etkilerde hesaplanır. 

Test içerisinde kişiye daha önceden belirlenmiş olan standartlaşmış kelimeler ve cümleler dinletilir daha sonrasında tekrar etmesi istenir. Belirlenen kelime ve cümleler farklı yoğunluklardadır. Testin sonunda kişinin verdiği doğru cevaplar kayıt edilir.

Kişinin sesleri duyabildiği gibi sesleri ne kadar ayırt edebildiği de oldukça önem taşımaktadır. Konuşmayı ayırt etme skorunda bu oranlar ortaya çıkmaktadır. Test sonuçları oransal olarak açıklanmaktadır. Örneğin, eğer testinizin sonucu %100 çıktıysa bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadığınız ve sesleri ayırt edebildiğiniz anlaşılmaktadır. Test sonucunda ortaya çıkan oranın yüzdesine göre bir teşhisde bulunulabilmektedir.    

İşitme testinde başka hangi uygulamaların yapıldığını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilir ve işitme testi hakkında bilgi edinebilirsiniz.   

İşitme Testinde Nelere Bakılır? 

İşitme kayıpları yaşanan işitme kaybına ve çeşitlerine göre derecelendirilmiştir. Bu nedenle işitme testine girdiğinizde yaşanan durumun ne olduğunun ortaya çıkması için birkaç teste birden girersiniz. 

Saf Ses Odyometrisi

Saf ses odyometrisinde her iki kulağında minimum duyma seviyesine bakılmaktadır. Saf ses odyometrisinde kişiye farklı frekanslarda sesler dinletilir ve ses duyulduğu anda butona basması beklenir.  

Konuşma Odyometrisi 

Konuşma odyometrisinde kişinin konuşulanları anlama eşiği ölçülmektedir. Teste giren kişiye önceden uzmanlar tarafından belirlenen kelimeler söylenir ve bu kelimelerin tekrar edilmesi beklenir. Verilen cevapların doğruluk oranına göre değerlendirmesi yapılır. 

Timpanometri ve Timpanogram

Orta kulak basıncını ölçmeye yarayan timpanometri (timpanogram) sayesinde orta kulaktaki ve kulak zarındaki hareketlilik hakkında değerlendirme yapılır. Aynı zamandaki kulaktaki sıvı birikimi ile ilgili bilgilendirme yapılır. 

Akustik Refleks Ölçümü 

Kulaktaki işitme kaybının yaşandığı yerin ortaya çıkması sağlayan test akustik refleks ölçümüdür. Kulağa yüksek şiddette ses verilir ve bunun sonucunda alınan reflekslerin ölçümü yapılır.

Beyin Sapı Odyometrisi 

İç kulak ile beyin sapı arasındaki seslerin iletimini anlamamıza yardımcı olan beyin sapı odyometrisi, test uygulanan kişinin uyutulması ile gerçekleştirilebilir.  

Yeni Doğan İşitme Testi

Yeni doğmuş bebeklerde işitme kaybı olup olmadığını anlamak için uygulanır. Test birkaç dakika içinde uygulanır ve bebek bu durumdan rahatsızlık hissetmez.

Kaynakça

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP