İşitme problemleri ve işitme kaybı nedenleri ile gelen hastalarda ayrıntılı olarak bir değerlendirme yapmak için sık sık  odyolojik değerlendirmelere ve ses testine başvurulmaktadır.  Bu amaçla kullanılan birçok test yöntemi vardır. Bu testler işitme cihazına ihtiyaç olunup olunmadığı, işitme kaybının var olup olmadığı, işitme kaybı var ise kaybın tipi, derecesi ve şekli konusunda bilgi vermektedir.

İşitme Kaybı Nedir?

Temel olarak baktığımızda işitme kaybı, bireyin işitme kabiliyetindeki azalış, dışarıdan duyduğu sesleri güçlükle ve çaba sarf ederek algılama, kulak çınlaması (tinnitus), vızıltı sesleri ve bazı ileri durumlarda işitmenin tamamen kaybolması olarak tanımlanabilir.

Saf Ses Odyometri Nedir?

Sessiz bir kabinde, hastaların kulağına kulaklık takarak farklı frekanslarda ve desibellerde bip bip şeklinde sesler gönderilir. Hastadan sesleri duyduğunda butona basması istenilir ve duyulan minimum ses seviyesi tespit edilir. Bu eşik her bir test frekansı için her iki kulakta da  belirlenir. Odyometri testini yorumlama, odyologlar/odyometristler tarafından yapılmaktadır. Devlet hastanelerinde işitme testi için ayrı bir ücret alınmamaktadır.

Timpanometri Nedir?

Hava basıncındaki sistematik değişimler ile ortaya çıkan akustik impedans değişikliklerinin ölçülmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesidir. Timpanometrik ölçümden elde edilen grafiğe ise timpanogram denilmektedir. Timpanogram tiplerine bakılarak orta kulağın ve kulak zarının durumu değerlendirilmiş olur.

Akustik Refleks Testi Nedir?

Akustik refleks; işitme eşiğinin yaklaşık 70-90 dB üzerinde M.Stapedius’un kasılması ile iç kulağa geçen ses şiddetinin azaltılmasıdır. İşitsel sinir sisteminin bütünlüğünün test edilmesine olanak sağlamaktadır.

ABR (BERA) Testi Nedir?

ABR testinde işitsel cevaplar beyin sapı düzeyinden elde edilmekte olup, işitme siniri ve işitme yollarındaki sinir liflerinin senkronizasyonu temeline dayanmaktadır. Eğer bir patoloji mevcutsa (örneğin köşe tümörü veya işitsel nöropati) ABR dalgalarının tümü veya bir kısmı elde edilememektedir. Ancak dalgaların elde edilmemesi işitmenin olmayacağı anlamına gelmemekle birlikte  ABR bir işitme testi değildir.

Otoakustik Emisyon Testi Nedir?

OAE, insan iç kulağında kokleada  yer alan dış tüylü hücrelerinde üretilen düşük şiddetli akustik sinyallerdir. Güvenilir ve hassas bir ölçüm yöntemidir. Fakat OAE’de elde edilen veriler patolojiye spesifik olmadığı için tek başına yeterli değildir.
Bireylerin işitmesini ve işitme kaybını değerlendirebilmek için kullanılan ASSR, Tone Decay, ABLB, SISI gibi farklı değerlendirme yöntemleri de mevcuttur.
Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre hastanın işitme kaybı tek taraflı (sadece sağ kulakta veya sol kulakta işitme kaybı)  ya da iki taraflı olabilir. İletim tipi işitme kayıplarının genellikle medikal veya cerrahi olarak tedavisi mevcutken sensörinöral tarzda işitme kayıplarında bu pek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda işitme cihazı seçeneği de düşünülmelidir. Tek kulakta işitme kaybı tedavisinde de aynı şeyler geçerlidir.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARA WHATSAPP