İşitme kaybı, belirlenmiş uluslararası ortalamalardan daha kötü işitme fonksiyonu saptanması durumudur. İşitme kaybı; dış kulaktan, orta kulaktan, iç kulaktan, işitme sinirinden veya beynin çeşitli bölümlerinden köken alabilir.

İşitme Kaybı Türleri

1- İletim Tip İşitme Kaybı

Orta kulak fonksiyon bozukluklardan (kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri ve hastalıkları, östaki disfonksiyonu, eksternal otit vb.) kaynaklanan bir işitme kaybıdır. Tıbbı olarak tedavisi mümkündür.

2- Sensörinöral İşitme Kaybı

İç kulakta ve iç kulak işitme sinirlerinde meydana gelen işitme kaybıdır. Viral enfeksiyonlar, genetik faktörler, akustik travma, Meniere, kafa travması, antibiyotikler, gürültüye maruz kalma gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Sinirsel tip işitme kaybının tedavisi pek mümkün değildir. Kişinin iletişimini sürdürebilmesi için randımanlı ve uyumlu işitme cihazı kullanması gerekir.

3- Mikst Tip İşitme Kaybı

Hem iç kulaktan hem de orta kulaktan oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir deyişle aynı kulakta sinirsel tip ve iletim tipi işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır. Bu tip işitme kaybına sahip kişiler bazı kelimeleri gayet iyi anlarken diğer kelimeleri ayırt edemezler.

4- Fonksiyonel İşitme Kaybı

Organik kökeni olmayan emosyonel bir işitme kaybıdır.

5- Merkezi İşitme Kaybı

İşitme merkezinin hasar görmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklear çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının tedavisi pek mümkün değildir.

İşitme Kaybı Dereceleri

İşitme kaybının derecesi 500, 1000 ve 2000 Hz’nin ortalamasına göre belirlenmektedir. Buna göre saf ses ortalamasıyla ilişkili işitme kaybı derecelendirmesi aşağıdaki gibidir:

Çocuklarda 15 dB’e, yetişkinlerde 25 dB’e kadar normal işitme,

26-40 dB HL hafif işitme kaybı,

41-55 dB HL orta derecede işitme kaybı,

56-70 dB HL orta-ileri derecede işitme kaybı,

71-90 dB HL ileri derecede işitme kaybı,

91 dB HL ve üstü çok ileri derecede işitme kaybı.

Üstteki grafikte konuşma muzunu görmektesiniz. Yatay eksende sesin şiddet düzeyleri (dB cinsinden), dikey eksende de frekanslar gösterilmektedir. Buna göre harflerin ve bazı seslerin (köpek havlaması, uçak ses gibi) tekabül ettiği noktalar yerleştirilmiştir.

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARA WHATSAPP