Demans, günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli hafıza, dil, problem çözme ve diğer düşünme yeteneklerinin kaybı için kullanılan genel bir terimdir. Demansı tek bir hastalık olarak düşünmemek gerekir, Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere çok çeşitli spesifik tıbbi durumları kapsamaktadır.

Araştırmalar, demans riskini artırabilecek bir dizi faktör belirlemiştir. Bazıları yaşam tarzı değişiklikleri veya uygun tıbbi tedavi yoluyla yönetilebilen risk faktörlerdir. Bu faktörler:

• Düşük zihinsel ve sosyal uyarım

• İşitme kaybı 

• Fiziksel hareketsizlik

• Depresyon

• Obezite

• Diyabet

• Hipertansiyon

• Sigara içmek

• Aşırı alkol kullanımı

• Kötü beslenme

• Genetik faktörler

 

Yaşa bağlı işitme kaybı (Presbiakuzi) demans riskini artıran bir faktördür. Araştırmalar, hafif derecede işitme kaybı olan bireylerde demans gelişme olasılığının normal işitmeye sahip bireylere göre iki kat daha fazla olabileceğini düşündürmektedir. İleri derecede işitme kaybı olan kişilerde demans gelişme olasılığı beş kat daha fazla olabilir. (Profesör Frank Lin ve Johns Hopkins)

İşitme kaybı; sosyal izolasyon, yalnızlık ve depresyon duyguları ya da bağımsızlık kaybı yoluyla yaşam kalitesini düşürebilir. Bu faktörler demans riskini artırabilir. Alternatif olarak, işitme güçlüğü çeken bireyler sesleri çözmek ve işlemek için daha fazla çaba harcadığından, beynin zihinsel kaynaklarına ek bir yük getirebilir. Bu ek yük; hafıza, konuşmayı anlama ve diğer bilişsel işlevler için daha az kaynak olduğu anlamına gelebilir ve bu durum beyinde değişikliklere yol açabilir. Demansa yol açan nörolojik sürecin, yaşa bağlı işitme kaybına yol açan süreçle aynı olması da mümkündür.

Hem demans hem de işitme kaybı bireylerin günlük yaşamını oldukça etkilemektedir. Ancak, yardımcı olabilecek çözümler bulunmaktadır:

İşitme kaybınız varsa geç kalmadan mutlaka işitme cihazı kullanmalısınız. İşitme cihazları, beyni aktif tutarak bilişsel gerilemenin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla işitme cihazları, işitme kaybının beraberinde getirdiği olumsuz etkileri de azaltmaktadır. Özellikle ileriki yaşlarda düzenli işitme testi yaptırarak, işitmenizi kontrol altına alabilirsiniz.

                                                                                                  Ody.Aysel Dağ/Ody.Elif Uysal

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP