Kablosuz İşitme Cihazları

Megan Quilter, AuD 

Neil Wright, AuD

İşitme, konuşma ve dil gelişimi, iletişim ve öğrenim için gereklidir. Erken yaşta herhangi bir derecede işitme kaybının bulunması, dil gelişiminde kalıcı bir etkisi olabilir. Özellikle, işitme kaybına sahip çocuklar, alıştırıcı ve ifade edici iletişim becerilerinde gelişimsel gecikmeler için risk altındadır ve öğrenme güçlükleri, akademik başarı oranlarının düşürülmesi ve aileleri ile değil aynı zamanda okuldaki öğretmenleri ve akranları ile iletişim kurma ve sosyalleşmede zorluklar yaşamaktadır (American Academy of Pediatrics, 2007). Sınıf ortamı, işitme engelli öğrencilere benzersiz bir dizi zorluk getiriyor. Sınıf ortamlarında genellikle yüksek seviyede arka plan gürültüsü, yankılanma ve ilgi çeken hoparlörden uzun mesafe bulunur. Bu, işitme engelli öğrenciyi normal işitsel akranlara kıyasla önemli dezavantaja düşürür.

Bu dezavantajları azaltmak için, işitme yardımcı teknolojileri (HAT) pediatrik odologlar tarafından sınıf ortamında kullanılmak üzere çalıştırılmıştır. HAT’lerin faydaları bugünkü literatürde iyi belgelenmiştir. Sadece işitme kaybı olan çocuklar için değil aynı zamanda işitsel işlem yeteneği, öğrenme güçlükleri, işitsel nöropati spektrum bozukluğu, dil açıkları ve dikkat eksikliği olanlar ile İngilizce dil öğrenenler ve normal sınırlar içinde duyanlar için de geçerlidir (American Academy of Odyoloji, 2008). HAT’lerin faydaları sezgiseldir: Bir hedefi yaklaştıran bir mikrofon yerleştirerek ve bu ses girişini doğrudan kullanıcıların işitme cihazlarına göndererek Sinyal-Gürültünün (SNR) iyileştirilmesi. Bu, bireyin konuşma algılamasını ve gürültünün ayrımcılığını, uzaktan konuşma anlayışını artırabileceği gibi okuldaki performansı ve dikkati de geliştirir. En sık kullanılan HAT cihazları, frekans modüle edilmiş (FM) ve dijital olarak modüle edilmiş (DM) kablosuz uzaktan mikrofon sistemlerini içerir.

FM sistemleri ilk olarak 1960’ların sonlarında tanıtıldı ve okullarda yaygın olarak kullanılmaktadır. FM sistemleri, ilgilenilen hoparlör tarafından kullanılan bir verici mikrofondan ve dinleyicinin kullandığı bir alıcıdan oluşur. Mikrofondan gelen sinyal, FM radyo teknolojisi vasıtasıyla alıcıya kablosuz olarak gönderilir. FM alıcılarının erken iterasyonları vücut tarafından giyilen cihazlardı ancak minyatürleşme, bireysel işitme cihazlarına doğrudan bağlı daha küçük kulak seviyesi alıcılara yol açtı. Alıcılar bir audioshoe kuplörü veya kulak arkası (BTE) işitme cihazı pil kapılarına entegre edilmiş olarak işitme cihazlarına bağlanırlar ve koklear implantlar (CI’ler) ve Kemik Bağlantılı İşitme Cihazları (BAHA’lar) dahil olmak üzere daha yakın zamanda geliştirilmiş işitme teknolojisi ile çalışacak şekilde adapte edilmiştirlar. ). Geleneksel bir FM sistemi, mevcut cihazın çevresel mikrofonları üzerinde önceden belirlenmiş, sabit kazanç sinyali verir. Yıllar geçtikçe, bu tür sistemler arka plan gürültüsünün çeşitli seviyelerinde hedef sinyallerinin duyulabilirliğini daha da artırmak için teknik yollar getirmiştir.

Bir sistem, verici seviyesinde bulunan arka plan gürültüsünün varlığına bağlı olarak alıcı seviyesinde sinyal-gürültü oranını (SNR) artırır (Wolfe ve diğerleri, 2009; Thibodeau, 2010). Benzer bir adaptif teknoloji türü, dinamik olmayan FM sistemlerine kıyasla artan ses seviyeleri için otomatik bir ayarlama sağlar. Bu özel sistem, kulak seviyesinde bulunan gürültü seviyelerine dayalı olarak SNR’yi adaptif olarak arttırmaktadır (Schafer ve diğerleri, 2013). Yakın geçmişte, lisanssız 2,4 GHz frekans bandında (Mulder, 2013) çalışan, ancak hala verici seviyesinde uyarlanabilir kazanç sunan bir DM, FM tabanlı teknolojinin yerini almaya başladı. Bu DM sistemi ek bir bileşen olarak bir alıcı gerektirmeye devam ederken, teknoloji ReSound tarafından 2.4 GHz dijital kablosuz teknolojiyi işitme cihazlarına ve kablosuz iletişimde entegre etmek için başlattığı eğilimi takip ediyor.

Bu teknoloji, işitme cihazı programlama, cihazlar arası iletişim (kulaktan kulağa), özel bir cihazdan veya akıllı telefon uygulamasından uzaktan kumanda, telefon kullanımı ve harici ses kaynaklarından gelen ses akışı için uzaktan kumanda da dahil olmak üzere sağlam ve güvenli bağlantılar sağlar mikrofonlar. Bu teknoloji için 2.4 GHz bant kullanıldığında, Bluetooth ve Bluetooth Smart gibi, hem tescilli hem de standartlaştırılmış iletişim protokollerini dahil etmek mümkündür. ReSound Multi Mic, doğrudan sesleri kullanıcıların işitme cihazlarına aktarabilen ReSound sistemindeki uzak mikrofondur. Bluetooth yerine ReSound özel iletişim protokolünü kullandığından, aralık içinde sınırsız sayıda ReSound kablosuz işitme cihazına akabilir. Bir konuşmacının sesini toplamanın yanı sıra işitme cihazlarına aktarmaya ek olarak Multi Mic, diğer üreticilerin evrensel FM ve DM alıcılarıyla doğrudan uyumlu, sağlam bir tak ve çalıştır çözümü sunar.

 

Kullanıcılardan gelen muhalefet

HAT’lerin faydaları oldukça net olsa da, çocuklar ve gençler sıklıkla çeşitli nedenlerle bu gibi cihazların giyilmesine karşı durmaktadır; bu da tutarlı kullanım eksikliğine neden olmaktadır. Öğrencilerin akranları arasında fark edilmekten ya da akranları arasında farklı olarak algılanmamaktan daha fazla eğildiği için sıklıkla bahsedilen neden sosyal baskılardır. Bir sosyal istifa, bir çocuğun veya gencin yaşamında büyük bir faktördür ve farklı olarak algılanması, bir öğrenciyi ekipmanı öğretmenlere vermek istememektedir. Bir araştırma, sosyal baskıların yaygınlığını FM kullanımını caydırıcı olarak vurgulamaktadır (Franks, 2008). Bu çalışma öğrencilerin, eğitimcilerin ve ebeveynlerin FM teknolojisini giyen öğrencilerin direniş nedenlerine ilişkin araştırmalar yaptı.

Anket aşağıdaki faktörlere odaklanmıştır:

sosyal, mekanik, destek, konfor, yarar ve kolaylık. Ankete katılanların karşısında, FM kullanımının en yaygın nedenleri sosyal faktörlerdi. FM alıcıları ve sesli kitaplar, işitme cihazlarına boyut ve ağırlık katarak onları akranları tarafından daha görünür kılabilir. Bu, FM alıcılarının ve sesli kitapların tıknaz ve modası geçmiş olduğu algısına yol açabilir. FM sistemi sosyal olarak dışlanmış gibi görünüyorsa, işitme engelli öğrenci yararları ne olursa olsun sistemi kullanmaktan daha az motive olacak. Öğrenciler, işitme cihazlarına bağlı harici ekipman istemiyorlar, kulak seviyesinde görünürlük ve ağırlık katıyorlar ve vücuda giyilen giyme yükünün eskimiş gibi görünmesini istemiyorlar.

Tutarlı FM kullanımında öğrencinin motivasyonu tek faktör değildir. Donanımla öğretmen motivasyonu da önemli bir faktör ve HAT’lerin günlük olarak kullanılıp kullanılmadığını dikte etmesine yardımcı olmuştur. Okullarda sıkça görülen bir senaryo, öğretmenlerin, ekipmanın önemsiz olması için yeterince yüksek sesle konuştuklarına inandıkları fikrindedir. Yine de, işitme engelli öğrencinin tercih ettiği oturma yerinde olsa bile, öğretmen FM sistemlerinin verebileceği fayda derecesini çoğaltmak mümkün değildir. Öğretmenin öğrenciden uzaklaşması gerekiyorsa, FM sistem girdisi etkilenmez; bu da öğrencinin görsel ipuçlarına erişimi kaybetme ve hacimde düşüşü telafi etmeye yardımcı olabilir. Burada ki diğer kritik konu öğretmenin hacminin ötesine geçiyor ve öğretmenin kontrol edemediği çevresel uyaranlar. Arka plan gürültüsü ve oda yankılanması, işitme engelli dinleyiciler için konuşma algılamasında, hatta oldukça düşük seviyelerde bile olumsuz bir etkiye sahiptir (Anderson ve diğerleri, 2004). Düzgün bir şekilde kullanıldığında, HAT’ler öğretmen tarafından büyük bir davranış değişikliği yapılmadan bu olumsuz çevresel faktörlerin üstesinden gelebilir.

Sosyal stig genellikle FM kullanımının caydırıcı bir unsuru olarak gösterilirken, öğrenciler akış konseptine karşı değildir ve gerçekte teknolojinin akışındaki ilerlemelerle öğrenciler teknolojiyi kendi işitme cihazlarıyla entegre etme konusunda daha fazla isteklilik kazanmaktadır. Kulak Vakfı’ndan yapılan yakın tarihli bir ankette, İngiltere’deki öğrencilere işitme cihazlarında teknoloji akışını sordukları bildirildi. Ses cihazları cihazlarına akış konsepti açıklandığında, ankete katılanların% 96’sı kablosuz bir sistemin faydalı olacağını düşündüklerini ve kendilerine çekici olduğunu bildirdiler (Athalye et al, 2015). Bununla birlikte, bu araştırmanın sormadığı şey, öğrencilerin sesi yayınlamak için öğrencilerin işitme cihazlarına ek donanım takmaya istekli olup olmamaları.

Yeni uygun fiyatlı ve uyumlu bir sınıf çözümü

 

HAT’ler geleneksel olarak işitme cihazlarına önemli miktarda ek bir harcama yapmışlardır. Bazı eğitim ortamlarında, HAT’ler öğrencilere sağlanır, ancak yalnızca sınıf kullanımı içindir. HAT’lerin sınıfa ait olmalarına veya sınıfta kullanılmaya uygun olmalarına rağmen, öğrenciler bunun için tereddüt ediyor. Bir sebep, daha önce tartışılan sosyal meseleler olabilir. 11-20 yaş grubundaki bir grup genç grubunda FM kullanımı ve tutumları üzerine bir başka rapor, çoğunun sınıfta düzenli olarak FM kullandığı ancak pek azının bunu spor yapmak ya da evde olmak gibi başka durumlarda kullandığını buldu ( Kulaklık Vakfı, 2014). Bunun nedeni, katılımcıların potansiyel yararlarını belirleyebilmelerine rağmen. Sınıfları dışındaki sistemleri kullanmadığı için verilen nedenler, algılanan sahiplik, açık havada rüzgar sesi olmaması, sistemin bir kordonlu bir cihaz giymesi, ekipmanın hasar görmesi veya kaybetme korkusu ve okul dışında ihtiyaç duyulması gibi güvenlik sorunlarıydı.

ReSound Multi Mic, sınıfın dışında uygun bir çözüm sunmanın yanı sıra öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını da karşılayan benzersiz bir çözümdür. Mikrofon, saniyede 2 megabitlik bir veri aktarım hızı, 20 millisaniyenin altında bir akış gecikmesi ve 2.4 GHz’lik bir platform üzerinde çalışan güçlü, net ve kararlı bir sinyal içerir. Cihaz, bir sınıfta sıklıkla karşılaşılan beklenmeyen durumlar için çift mikrofonlu bir sistemi kapsar. Yönlü mikrofonlar öğrencilerin zorlu dinleme durumlarıyla karşı karşıya kaldıklarında daha iyi bir sinyal / gürültü oranına izin verirken, çok yönlü bir mod küçük grup çalışması için masa üstü mikrofon olarak kullanılabilir. Kablosuz özelliği, tek bir şarjla 80 fit’e kadar uzun bir işitme mesafesi ve 11 saatlik bir pil ömrü sağlar. Buna ek olarak, 360 derece, dayanıklı, dönen bir klips, cihazın herhangi bir kıyafet veya kordon parçasına klipslemesine olanak tanır.

Bir önlem olarak, Çoklu Mikrofon 30 inçten fazla düştüğünde, yüksek seste etkili sesleri engelleyen bir düşme algılama sessiz özelliğini otomatik olarak etkinleştirir. Çoklu Mikrofon herhangi bir aracı cihaz veya donanım gerektirmez ve ilgilenen sinyali doğrudan ReSound işitme cihazlarına akar ve çeşitli aksesuarlar bağlama yükü olmaksızın çocuklar, gençler ve yetişkinler için gerçekten kablosuz bir çözüm sunar. Çoklu Mikrofon çözümünü esnek ve uygun maliyetli yapan şey, Phonak Roger teknolojisi de dahil olmak üzere diğer üreticilerin HAT’leriyle gerçek uyumluluğudur. Phonak Roger okullar için terfi edilir ve adaptif, gürültüye bağımlı kazançlarının faydaları belgelenir ancak mali ve mekanik engeller kalır. Özellikle, Roger veya herhangi bir FM sisteminden ses girişi sağlamak için, genellikle iki FM alıcısı gerekir (her kulak için bir tane). Bu, ebeveynler ve okullar için mali bir engel oluşturabilir. Ek olarak, Roger sistemi diğer klasik FM sistemlerinin karşılaştığı aynı mekanik kulak sorunları ile karşı karşıyadır: toplumsal baskılardan dolayı kullanımın azaltılması.

ReSound Multi Mic, kanıtlanmış adaptif kazanç avantajını korurken, üç pimli euro aksesuar portuna takıldığında Roger X evrensel alıcıyla doğrudan uyumludur. Cihazın esnekliğini ve maliyet etkinliğini artıran bir çözüm sağlamak için FM / DM’yi binaural olarak öğrencinin işitme cihazlarına aktarmak için yalnızca tek bir evrensel alıcı gerekir. Bu, öğrencinin cihazlarındaki ses ayakkabılarına duyulan gereksinimi ortadan kaldırır ve FM alıcısını kulağından çıkarır ve öğrencinin işitme cihazlarına daha az dikkat çekerek sosyal baskıları azaltır. Böylece öğretmenin yalnızca iki sistemi birbirine bağlayarak bağlaması yeterlidir; bu noktada, Multi Mic, net görüş hattı ile öğrencinin 80 ayak yarıçapında herhangi bir yere oturabilir.

Bir Çoklu Mikrofon kullanılabilir ve sonsuz sayıda ReSound kablosuz işitme cihazı yardımıyla akar. Mikrofon ayrıca Cochlear N6, N7 ve Kanso koklear implantlara akış için doğrudan uyumludur. Bu nedenle, ReSound işitme cihazları ve / veya Cochlear N6, N7 ve Kanso implantları kullanan öğrenciler çok sayıda alıcıya ihtiyaç duymazlar, böylece kulaklık seviyesindeki alıcılara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırırlar. ONAYLAMA  Odyologlar, Phonak Roger sistemi ReSound Multi Mic ile birleştirildiğinde veya bu avantajın belirli üreticinin işitme cihazı kullanıcıları için saklanmış olup olmadığı uyarlanabilir kazanç avantajının var olup olmadığı konusunda belirsizlik gösterebilir.

Elektroakustik doğrulama, uygun işlevselliği sağlamak ve SNR’yi ve uyarlanabilir kazanç avantajını göstermek için kritik bir ilk adımdır. Bu, OTOsuite yazılımı ile Otometrics Aurical İşitme Göstergesi Test kutusu (HIT) kullanılarak gerçekleştirildi. İlk önce, bir Roger 15 entegre alıcıya sahip bir Phonak Sky Q M13 işitme cihazı kullanılarak ölçümler yapıldı. Mikrofonu manuel olarak görüşme mikrofon moduna geçiren Roger Pen mikrofon, test uyaranlara maruz bırakılan HIT kutusunun içine yerleştirildi. İşitme cihazı mikrofondan gelen sesi ölçebilen harici bağlantıya monte edildi (Şekil 1).

Bir sessiz ve gürültülü bir test durumu kullanıldı:

  1. ISTS 75 dB SPL girişinde, 75 dB SPL’de 5 saniyelik aralıklarla pembe gürültü ile sunulmaktadır – adaptif kazanım artışı öncesinde kazanım ayarlarını yakalamak; ve
  2. ISTS, 75 dB SPL, 30 saniyelik aralıklarla pembe gürültü, adaptif kazanç arttıktan sonra kazanç ayarlarını yakalamak.

Şekil 1. Uyarlanabilir kazancın doğrulanması için Roger Pen mikrofonu HIT kutusunun içine
yerleştirildi ve Phonak Sky işitme cihazı ölçüm için harici kuplör üzerine monte edildi.

Karşılaştırmalı ölçümler daha sonra, bir ReSound LiNX2 988 işitme cihazı ve bir ReSound Multi Mic’e takılı bir Roger X evrensel alıcı kullanılarak doğrudan işitme cihazına akıtılarak yapıldı.
Roger mikrofon HIT kutusunun içine yerleştirildi. Evrensel Roger X alıcısı, HIT kutusunun dışına yerleştirilen ReSound Multi Mic üzerindeki ava aksesuar portuna takıldı. LiNX2 işitme cihazı,
ReSound Çoklu Mikrofon’dan gelen sesi yakalamak için harici bağlayıcıya monte edildi (Şekil 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. ReSound Multi Mic kullanılarak adaptif kazancın doğrulanması için Roger Pen mikrofonu HIT kutusunun içine yerleştirildi ve Roger X universal ReSound Multi Mic’e takıldı. Çoklu Mikrofon, HIT kutusunun dışına yerleştirildi ve ölçüm için harici kuplör üzerine monte edilen ReSound LiNX2 işitme cihazına akışı sağladı.

Phonak Sky işitme cihazları ve ReSound LiNX2 işitme cihazları için cihazlar aynı audiograma dayalı olarak ayarlandı ve DSL v5 (çocuk) uyum kuralı temel alınarak programlandı. Şekil 3, Roger mikrofonu Phonak Sky işitme cihazına akıtıldığında, gürültülü koşullarda kazancın nasıl arttığını göstermektedir. Aynı şekilde, Şekil 4, LiNX2 işitme cihazına akan Çoklu Mikrofona bağlı Roger X ile benzer bir sonucu göstermektedir. Önemli olan, hangi kurulumun test edilmesine bakılmaksızın, gürültülü bir durum için kazancı arttırdığı gösterildi. Bu, Roger sisteminin uyarlanabilir kazanımının alıcı seviyede gerçekleştiğini ve herhangi bir uyumlu cihaz / işitme cihazında mevcut olduğunu teyit eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Roger 15 entegre alıcılı Phonak Sky Q M13 işitme cihazı. Mor eğri 75 dB SPL’de pembe gürültülü ISTS bobble ile ölçülmüş ve önceden uyarlanmış kazanç ayarıdır. Kırmızı eğri, 75 dB’de pembe gürültü ile ISTS bastırma için adaptif sonrası kazanç ayarlamasını gösterir. İki eğri arasındaki fark, uyarlanabilir kazanç fayda oranını göstermektedir.

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Çoklu Mikrofon üzerinden akan Roger X evrensel alıcı ile LiNX2 işitme cihazı ReSound. Mavi eğri 75 dB SPL’de pembe gürültülü ISTS bobble ile ölçülmüş ve önceden uyarlanmış kazanç ayarıdır. Yeşil eğri 75 dB SPL’de pembe gürültüye sahip ISTS bastırma için adaptif sonrası kazanç ayarlamasını gösterir. İki eğri arasındaki fark, adaptif kazanç yararımının korunmasını göstermektedir.

 

 

 

 

 

ÖZET

HAT sistemleri bugün okullarda işitme kaybı olan öğrenciler ve normal sınırlar içinde duyanlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. FM / DM sistemine sahip olmak mesafe, yankılanma ve arka plan gürültüsü önemli bir faktör olduğunda sinyal üzerindeki zararlı etkilerin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Uyarlanabilir FM Avantajlı Phonak sistemleri eğitim ayarları için en yaygın şekilde önerilir ve gürültü varlığında konuşma tanıma konusunda kanıtlanmış faydaları vardır. Maliyetleri düşürürken, kablosuz ve yenilikçi çözümler sunarken bu fayda erişebilmek bugünün eğitim sistemlerinde önemlidir.

Aurical HIT ekipmanıyla gösterildiği gibi, ReSound Multi Mic teknolojisi ile akan bir Phonak Roger X evrensel alıcı ile ReSound işitme cihazlarını kullanırken Uyarlanabilir FM Avantajının korunması mümkündür. Bu odologologların ve eğitimcilerin öğrencileri HAT’lerle buluşturmak için yenilikçi ve uygun maliyetli yaklaşımlardan faydalanmaları için çeşitli fırsatlar önermektedir. ReSound Multi Mic çözümü, kullanıcıları için gerçek bir kablosuz sistem sunar ve kulak seviyesine takılan ek aksesuarlar gerektirmez. Böylece daha hafif bir ağırlık elde edersiniz, pediatrik bir kulakta ve herhangi bir vücuda takılan aracı cihazı kullanmak zorunda kalmadan sistemi gizli tutun.

Multi Mic ayrıca bir telecoil, line-in ve DAI ile neredeyse her cihaza bağlanabilen birkaç alternatif çözüm sunar. Çeşitli çözümlere sahip olmak,diğer HAT türlerine bağlarken öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olacaktır. Eğitim teknolojisinin artan maliyetleri ile bugünün dersliklerinde maliyet açısından etkili bir çözüm üretmek zorunludur. Phonak Roger X evrensel alıcıyı ReSound Multi Mic’e bağlayan eğitimcilerin uzak mikrofonu takmaları gerekmez ve mikrofonu 80 ayak çalışma aralığında herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Daha sonra, Adaptive FM Avantajı’nı tek bir alıcıyla tutarken, binaural olarak ReSound ve / veya Cochlear teknolojisini kullanan sonsuz sayıda öğrenciye akabilirler. Bu çözüm, eğitimciler için hem kısa hem de uzun vadede anında bir maliyet tasarrufu sağlıyor; öğrencilerin giymekten ve belki de kaybetmekten sorumlu olan daha az ekipmana sahip olacakları için. FM ekipmanını kulaktan çıkarmak, öğrencilerin diğer cihazlarla yaşadığı olumsuz sosyal etkiyi azaltarak FM kullanımını artırmaya yardımcı olabilir. ReSound çözümü herkes için sınıf içinde ve dışında ekonomik, kablosuz, sorunsuz bir çözüm sunar.

 

REFERANSLAR

Amerikan Pediatri Akademisi, Bebek İzleme Ortak Komitesi. (2007). Yıl 2007 pozisyon bildirgesi: erken işitme algılama ve müdahale programları için ilkeler ve kılavuz ilkeler. Pediatri, 120, 898-921.

Amerikan Odyoloji Akademisi. (2008). 21 yıldan itibaren çocuklar ve gençler için uzaktan mikrofon işitme cihazı teknolojisi. Http://www.audiology.org/resources/ documentlibrary / Belgeler / HATGuideline.pdf adresinden alınmıştır.

Anderson, K.L. & Goldstein, H. (2004). Tipik bir sınıfta işitme cihazlı çocuklara FM ve infrared cihazların konuşma algılama yararları. Okullarda Dil, Konuşma ve İşitme Hizmetleri, 35, 169-184.

Athalye, S., Archbold, S., Yen Ng, Z., Allen, C. (2015) Kablosuz işitme teknolojisi ve iletişiminde gençler ve genç yetişkinlerin görüşleri. Kulak Vakfı tarafından rapor. Şu adresten alınmıştır: www.earfoundation.org.uk/files/download/1244

Franks, JL. İşitme engelli öğrenciler FM amplifikasyon giymekten neden uzak durur? Yüksek Lisans Tezi ve Doktora Tezi. Kağıt205.

Schafer, E.C, Sanders, K., Bryant, D., Keeney, K., Baldus, N. (2013) İşitme Cihazlı Çocuklar için FM Sistemlerinde Ses Önceliğinin Etkileri. Eğitim Odyoloji Dergisi 19: 12-24. Mulder, H. (2013). Phonak Insight. Roger – Yeni kablosuz teknoloji standardı [White paper]. 7 Ağustos 2017, Phonak.com adresinden alındı:

DİĞER MAKALELER

Whatsapp Hattı HEMEN ARAWHATSAPP