ReSound ve Interton İşitme Cihazları Türkiye Tek Distribütörü

İlk İşitme Cihazı Deneyiminde Yaşananlarİlk İşitme Cihazı Deneyiminde Yaşananlar ? Odyolog.Zeynep Sarıoğlu anlatıyor.