İşitme

İŞİTME

Günlük hayatımızda en iyi şekilde işitme önemlidir, fakat normal bir şekilde işitebilen insanların bu durumu anlayabilmeleri için birçok kez işitmenin önemini düşünmeleri gerekir. İnsanlar ile sosyalleşmek, doğanın seslerini dinlemek, müziğin tam anlamı ile tadını çıkartmak veya çevrede ki uyarı sinyallerini işitmek, bunların hepsini duyabildikleri için mutlu olmaları gerekir.

İşitme, çevre ile olan ilişkimizde büyük bir önem taşımaktadır. İlişkilerin kurulmasını basitleştirmek ve sezgisel tecrübelere ön ayak olmaktadır. Bilakis oldukça anlaşılması zor ve hassastır.

İşitme Nasıl Gerçekleşir

Kulağımız mükemmel ve karmaşık işitme işlemini gören mükemmel ve ilginç becerileri olan bir organımızdır. Binlerce sesi çok rahat bir şekilde ayırt edebilir ve beynimize bu ses dalgalarının yerini tespit edebilmesi, sesleri anlayabilmesi için yardımcı olmaktadır.

İnsan kulağı üç parçadan oluşmaktadır;

Dış Kulak: Günlük yaşantımızda duyduğumuz bütün seslerin işlenmesi bakımından ilk görev dış kulağa aittir. Dış kulak bulunduğumuz ortamda ki ses dalgalarını yakalayarak kulak kanalı üzerinden bu dalgaların işleneceği kulak zarına iletmektedir.

Orta Kulak: Orta kulak, yapı bakımından çekiç kemiği, örs kemiği ve üzengi kemiğinden oluşmaktadır. Bu kemikler aracılığı ile kulak zarına iletilen ses dalgalarının titreşerek oluşturduğu ritimler iç kulağa iletilmektedir.

İç Kulak: İç kulak, sesin tamamen özümsendiği ve anlaşılabilir hale getirildiği bölümdür. İç kulak içerisinde Koklea (Kulak Salyangozu) bulunmaktadır. Orta kulakta kemikçiklerin oluşturduğu titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürerek işitme sinirleri aracılığı ile bütün sinyalleri beyine iletmektedir.